Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Het effect van het bezuinigingsakkoord op uw pensioen

04-01-2021

Vanwege de coronacrisis hebben KLM en VNV een bezuinigingsakkoord gesloten. Een aantal afspraken dat in dit akkoord is vastgelegd heeft effect op uw pensioen.

De afspraken in het bezuinigingsakkoord die effect hebben op uw pensioen

 1. Geen algemene loonrondes van 2,5% in augustus 2020 en augustus 2021.
 2. Geen eindejaarsuitkering in 2020 en 2021.
 3. Vanaf 2022 een hogere pensioenopbouw in de basispensioenregeling door het benutten van de fiscale ruimte.
 4. Het bezuinigingsakkoord heeft geen gevolgen voor uw overlijdensrisicodekkingen bij het pensioenfonds.

De belangrijkste gevolgen voor uw pensioen

1. Geen algemene loonrondes

Hebt u een pensioengevend loon dat lager is dan € 112.189 (2021)? Dan bouwt u in de basispensioenregeling minder ouderdomspensioen op dan u met de loonrondes zou hebben opgebouwd.
Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? Dan is uw inleg in de netto pensioenregeling lager dan die in het geval van loonrondes zou zijn geweest.
 

2. Geen eindejaarsuitkering

Hebt u (hierdoor) een pensioengevend loon dat lager is dan € 112.189,- (2021)? Door de verlaging van de pensioengrondslag hebt u over 2020 een iets lagere opbouw van ouderdomspensioen in de basispensioenregeling.

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling?

 • Door de verlaging van de pensioengrondslag hebt u een lagere inleg in de netto pensioenregeling.
 • Door de lagere inleg was uw eerdere premie-inleg in 2020 voor de opbouw van het netto kapitaal te hoog. De teveel betaalde premie-inleg wordt in januari of februari 2021 verrekenend met de dan verschuldigde netto pensioenpremie. De verrekening vindt u op uw salarisstrook.
 • Legt u in januari of februari 2021 geen premie voor de opbouw van het netto kapitaal in omdat u gebruikt maakt van de tijdelijke stopzetting of omdat u een afstandsverklaring hebt ingediend? Dan vindt er ook verrekening plaats. Uw pensioenfonds gaat nog na hoe dit zo praktisch mogelijk kan. U wordt hierover nog geïnformeerd.
 • Uw pensioengevend loon zonder eindejaarsuitkering kan in 2020 onder de grens van € 110.111,- (2020) komen, zodat deelname aan de netto pensioenregeling tijdelijk niet meer mogelijk is. De deelname wordt hervat nadat het pensioengevend loon weer boven genoemde grens is uitgekomen. Doet deze situatie zich voor, dan wordt u hierover door het pensioenfonds persoonlijk geïnformeerd.
 • Ontvangt u pensioenpremietoelage 2? Dan wordt de grondslag voor deze toelage door het niet uitkeren van de eindejaarsuitkering lager. KLM zal u hierover informeren.
   

3. Hogere pensioenopbouw vanaf 2022

Over de hogere pensioenopbouw vanaf 2022 in de basispensioenregeling informeren wij u in de tweede helft van 2021. Een hogere pensioenopbouw betekent dat u van KLM lagere premievrijvaltoelagen ontvangt.
 

4. Overlijdensrisicodekkingen

Het bezuinigingsakkoord heeft geen effect op de uitkeringen van het pensioenfonds bij overlijden. Bij overlijden mag het pensioenfonds de uitkering berekenen op basis van het pensioengevend loon inclusief 8% eindejaarsuitkering dat u tot de pensioendatum zou hebben gehad.
Hebt u een pensioengevend loon boven de € 112.189 (2021)? Dan is in de basispensioenregeling voor uw nabestaanden al het maximale uitkeringsbedrag verzekerd.
 

Pensioengevend loon

Bij de effecten op uw pensioen ziet u de term pensioengevend loon staan. Dat is uw vaste maandsalaris, uitgaande van de bij CAO afgesproken arbeidsduur bij niet-verminderde productie, vermeerderd met:

 • 8% in verband met de vakantietoeslag
 • 8% in verband met de eindejaarsuitkering (0% in 2020 en 2021)
 • 11% pensioenpremietoelage
 • levensloopbijdrage
 • premievrijvaltoelage (staffel 1)
   

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage