Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Volledige indexatie in 2021

28-12-2020

Alle pensioenen van de basispensioenregeling worden verhoogd met 2,9%

Per 1 januari 2021 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen van de basispensioenregeling volledig geïndexeerd. De maatstaf voor de indexatie is de stijging van de cao-lonen particuliere bedrijven. In de periode juli 2019 - juli 2020 stegen deze lonen met 2,9%. Met aanvullende financiering vanuit het toeslagendepot kunnen alle pensioenen van de basisregeling met 2,9% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige loonindexatie gehaald.

Waarom financiering vanuit het toeslagendepot?
Om wettelijk voorwaardelijk te mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad boven de 110% zijn. De beleidsdekkingsgraad per eind november 2020 bedraagt 109,2%, dus is voorwaardelijke indexatie uit vrije middelen niet mogelijk. Om volledig te kunnen indexeren is per eind november 2020 162,2 miljoen euro uit het toeslagendepot gebruikt. De omvang van het toeslagendepot vóór onttrekking was afgerond 215,2 miljoen euro.

Aanvullende verzekeringen worden verhoogd met 2,6%
Aanvullende verzekeringen, die uit een collectieve of (nog herkenbaar) uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2021 verhoogd met 2,6%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 5,1%).

Netto pensioenregeling: pensioenen zijn afhankelijk van het beleggingsrendement

Bouwt u pensioen op in de netto regeling of krijgt u een uitkering van het variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. In de opbouwfase worden uw premies belegd en deze vormen tezamen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Ontvangt u een variabel beleggingspensioen, dan wordt de uitkering jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het volgende jaar. Van invloed daarop zijn: het behaalde beleggingsrendement, de jaarlijkse daling van 1%, de rentestand en de levensverwachting van de deelnemers.

Ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen in de netto pensioenregeling worden niet verhoogd
De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen is dezelfde als in de basisregeling. Om wettelijk te mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad boven de 110% zijn. De beleidsdekkingsgraad voor de ingegane netto pensioenen bedraagt eind november 2020 108,8%. Het pensioenfonds kan de ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen niet indexeren.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage