Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Pensioenfonds akkoord met nieuwe financieringsafspraken

18-12-2017

Het bestuur van uw pensioenfonds heeft op 15 december 2017 formeel de opdracht aanvaard om de afspraken zoals vastgelegd in het Protocol nieuwe financieringsafspraken pensioenregeling KLM-vliegers uit te voeren. Het pensioenfonds heeft getoetst en beoordeeld of de financieringsafspraken voor het pensioenfonds uitvoerbaar zijn en passen binnen het wettelijke kader. Ook heeft het bestuur bekeken of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn meegewogen. Dat betreft zowel de gevolgen voor de huidige deelnemers als voor de gepensioneerden, niet actieve deelnemers, en belanghebbenden zoals KLM.

Het bestuur heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan. De nieuwe financieringsafspraken van de basispensioenregeling gelden per 1 januari 2018. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de samenstelling van het bestuur van uw pensioenfonds.

Wat zijn de nieuwe afspraken?
De nieuwe afspraken gaan over de financiering van de basispensioenregeling door KLM, zoals de premie die KLM betaalt voor uw pensioenopbouw. De financieringsafspraken hebben geen directe gevolgen voor de inhoud van de pensioenregeling.

De nieuwe afspraken per 1 januari 2018 komen op het volgende neer:

 • De overschotten - en tekortenregeling van het pensioenfonds vervalt.
  KLM is niet meer verplicht om bij tekorten van het pensioenfonds extra premie te betalen of bij te storten voor indexatie. Tegelijkertijd heeft KLM bij overschotten geen recht op korting op de premie.
 • KLM stort een bedrag van € 194 miljoen.
  Het bedrag van € 194 miljoen is inclusief de € 94 miljoen die KLM op basis van oude financieringsafspraken nog verschuldigd is.
 • Er wordt een toeslagendepot gevormd.
  De storting wordt gebruikt voor de vorming van een toeslagendepot. Dit toeslagendepot kan de komende 10 jaar worden gebruikt voor indexatie van de pensioenen. Na deze periode vervalt het depot aan het algemeen vermogen van het pensioenfonds.
 • KLM betaalt jaarlijks een hogere premie.
  KLM betaalt minimaal de kostendekkende premie die nodig is voor uw pensioenopbouw en de risicoverzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de hoogte van de rente kan er meer premie worden betaald dan voorheen.
 • De werknemersvertegenwoordiging in het bestuur wordt met één zetel uitgebreid.
  KLM staat één werkgeverszetel binnen het pensioenfondsbestuur af. Daar staat tegenover dat KLM meer invloed krijgt bij bestuursbesluiten die kunnen leiden tot een hogere premie voor KLM.

Wat betekenen deze afspraken?

 • Er zijn duidelijke, realistische en toekomstbestendige afspraken gemaakt over de financiering van uw pensioen. Deze afspraken zorgen voor meer stabiliteit bij KLM. Hoge bijstortingen en de mogelijke verplichting daartoe konden de financiële positie van KLM aanzienlijk beïnvloeden.
 • Omdat KLM niet meer bijstort bij een tekort, kan dit bij zeer ongunstige economische ontwikkelingen betekenen dat uw indexatie in de toekomst minder wordt of dat uw opgebouwde pensioen gekort moet worden. U loopt dan dus het risico van een lager pensioen. Door de hogere premie die KLM betaalt en de storting van €194 miljoen, is de kans hierop de komende jaren zeer gering.
 • Als de financiële positie volgens wettelijke regels niet voldoende is voor volledige indexatie, kan het toeslagendepot gebruikt worden voor aanvullende indexatie. Ook kan het depot worden gebruikt om wettelijke kortingen op het pensioen te beperken of te voorkomen.
 • Gaat het goed met het fonds, dan kan KLM geen aanspraak meer maken op een korting op de premie. Eventuele overschotten blijven dus in het pensioenfonds en dragen zo bij aan de financiële positie.
 • In een specifieke uitzonderlijke situatie is het mogelijk dat de premie die KLM jaarlijks betaalt niet voldoende is voor uw pensioenopbouw. Als dat het geval is, zoeken KLM en de arbeidsvoorwaardelijke partijen naar andere oplossingen. In het uiterste geval kan er gedurende maximaal twee jaar minder pensioen worden opgebouwd. Deze tijdelijke verlaging van pensioenopbouw kan later worden hersteld.
 • Werknemers hebben meer zeggenschap in het pensioenfonds doordat de werknemers-vertegenwoordiging in het bestuur is toegenomen.

Bekijk het filmpje dat VNV heeft laten maken over de nieuwe financiering

Delen

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage