Wijziging omrekenfactoren per 1 juli 2018

18 december 2017
Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan of uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 juli 2018 wijzigen deze factoren. Door de lage rente was het verschil tussen de rente waarmee het pensioenfonds rekent en de feitelijke marktrente te groot geworden. Dit moest worden gecorrigeerd door de factoren aan te passen.
 
Gaat u op of na 1 juli 2018 met pensioen? En maakt u gebruik van een van de keuzemogelijkheden?
Door de nieuwe factoren krijgt u een andere pensioenuitkering dan u met de huidige factoren zou hebben gekregen. U ontvangt ongeveer een half jaar voor ingang van de bij ons bekende pensioendatum een voorlopige opgave van uw pensioenuitkering. Deze opgave is berekend met de nieuwe factoren. De Pensioenplanner houdt in de loop van de maand januari 2018 rekening met de nieuwe factoren. Bij pensioeningangen vóór 1 juli 2018 blijven de huidige omrekenfactoren gelden.
 
Let op: de nieuwe factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen
  • Gaat u op of na 1 juli 2018 vervroegd met pensioen? Dan zal uw pensioen op basis van de nieuwe factoren hoger zijn dan op basis van de huidige factoren.
  • Stelt u uw pensioen uit, dan zal uw pensioen op basis van de nieuwe factoren lager zijn dan op basis van de huidige factoren. Wanneer u kiest voor de hoog/laagconstructie, zal het verschil kleiner zijn.
 
Rekenvoorbeeld

Bruto pensioen € 100.000,- per jaar

Oude factoren

Nieuwe factoren

Verschil

Uitstellen pensioendatum

van 58 naar 59 jaar

€ 105.130

 € 104.780

 € -350

Vervroegen pensioendatum

van 58 jaar naar 57 jaar

  € 95.100

 €   95.410

 €  310

Bij keuze uitstellen pensioendatum én keuze voor hoog/laagcontstructie is verschil kleiner:

bij pensionering op 59 jaar

Oude factoren

Nieuwe factoren

Verschil

hoge uitkering tot 65

€ 128.059

€ 128.177

€ 118

lage uitkering vanaf 65

€ 96.044

€ 96.133

€ 89

 
Check uw uitkering in de Pensioenplanner
Maak nog in december 2017 een berekening van uw pensioenuitkering (huidige factoren) en maak dezelfde berekening in januari 2018 (nieuwe factoren). Vergelijk de uitkomsten en u weet wat het verschil voor u is. Mogelijk is het eerder laten ingaan van uw pensioen, dus vóór 1 juli 2018, voor u aantrekkelijker. U kunt de afdeling Pensioenservice vragen naar de mogelijkheden. Overweegt u om uw pensioen vóór 1 juli 2018 te laten ingaan? Bespreek dit dan op korte termijn met uw HR-afdeling. Uw werkgever moet uw aanvraag namelijk minimaal drie maanden voor ingang van uw pensioen bij het fonds indienen.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)