Nieuws

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

23 juni 2022

Wat staat er in het jaarverslag?

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2021. 

In 2021 beheerste de coronacrisis voor het tweede opeenvolgende jaar de wereld. Het bestuur is in staat geweest om adequaat om te gaan met de crisis, mede dankzij het door het bestuur gehanteerde portefeuillemodel en de beschikbare faciliteiten om veel online te werken.

In 2021 was de stemming op de financiële markten ondanks de coronacisis zeer positief. Grote delen van de economie draaiden ondanks hernieuwde lockdowns op volle toeren. Het was daardoor een uitstekend jaar voor aandelen, vastgoed en andere risicovolle beleggingscategorieën. Het rendement op de beleggingen in de basispensioenregeling was 16,2%. De verplichtingen van het pensioenfonds zijn het afgelopen jaar door de gestegen rente gedaald. Door de groei van het vermogen en de daling van de verplichtingen is de (beleids)dekkingsgraad in 2021 sterk verbeterd. De beleidsdekkingsgraad ultimo december 2021 exclusief de netto pensioenregeling bedroeg 129,5%. Alle ingegane en opgebouwde pensioenen van de basisregeling konden per 1 januari 2022 met 1,8% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige loonindexatie gehaald.

Lees in het jaarverslag 2021 o.a. over:

  • Externe ontwikkelingen
  • Beleggingsbeleid
  • Kosten
  • Verwachtingen 2022
  • Jaarrekening 2021

Lees hier het jaarverslag 2021