Nieuws

Pensioenfonds ligt op koers voor de lange termijn

24 juni 2022

Jaarlijks toetst het pensioenfonds of het op koers ligt voor de lange termijn. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat we de pensioenen van alle deelnemers nu en in de toekomst kunnen betalen en welvaartsvast kunnen houden. Daarom informeren wij u over de haalbaarheidstoets die wij onlangs hiervoor uitgevoerd hebben.

Toetsing die alle pensioenfondsen gebruiken

Met de haalbaarheidstoets kijkt het pensioenfonds of het over een periode van 60 jaar het pensioenresultaat behaalt waarnaar gestreefd wordt en welke risico’s daarbij spelen. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in het te bereiken pensioen in een verwacht, slechtweer- en goedweerscenario. De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden, zodat pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets

Het verwachte pensioenresultaat is 108,5% en zit daarmee boven de ondergrens van 105% die met het arbeidsvoorwaardelijke overleg (AVO) is vastgesteld. Ook is een maximale afwijking van 25% bij economisch slecht weer vastgesteld. De uitkomst van de toets zit daar ruim onder met 7,2%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Voor uw pensioen betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds en de kans op indexatie van uw pensioen. Daarover leest u bij de huidige financiële situatie en de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.