KLM en VNV maken nieuwe afspraken over pensioenregeling

23 oktober 2017

KLM en VNV hebben het pensioenfonds geïnformeerd dat zij nieuwe afspraken hebben gemaakt over de financiering van de pensioenregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een pensioenprotocol. Wanneer dit pensioenprotocol definitief is, gaat het bestuur van het pensioenfonds toetsen en beoordelen of de financieringsafspraken voor het pensioenfonds uitvoerbaar zijn en passen binnen de wettelijke kaders. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn meegewogen. Dat betreft zowel de gevolgen voor de huidige deelnemers als voor de gepensioneerden, niet-actieve deelnemers en overige belanghebbenden.

Als het bestuur akkoord gaat met de nieuwe financieringsafspraken, worden deze afspraken – op de afgesproken datum – effectief. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht.

Wilt u meer weten of hebt u vragen over het pensioenprotocol, raadpleeg dan de communicatie van KLM en VNV. Zodra er nieuws is van onze kant, laten wij u dat weten.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)