Volledige indexatie 2017 met terugwerkende kracht

6 oktober 2017

Het bestuur van het pensioenfonds heeft eind september besloten om pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 te verhogen. Zoals begin 2017 was aangekondigd, zou het bestuur over het niet verleende deel van de indexatie voor 1 oktober beslissen.

De al toegekende indexatie voor de pensioenen van de basispensioenregeling per 1 januari 2017 bedroeg minimaal 1,5% en maximaal 1,7%. De niet volledig geïndexeerde pensioenen worden aangevuld tot 1,7%. Met deze aanvullende indexatie heeft het bestuur de indexatieambitie van 1,7% alsnog volledig toegekend.

Ook de aanvullende verzekeringen die uit een collectieve of individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden met terugwerkende kracht verhoogd. De aanvullende indexatie bedraagt 0,3%.

Wanneer passen wij uw pensioen aan?

  • Hebt u pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds? Dan passen wij uw pensioenaanspraken in oktober aan. Uw verhoogde pensioen kunt u vanaf eind oktober in de pensioenplanner bekijken.
     
  • Ontvangt u een pensioenuitkering? Dan passen wij uw uitkering in november aan. U ontvangt eind november het aangepaste bedrag en een nabetaling van de gemiste indexatie vanaf 1 januari 2017. Door deze wijziging ontvangt u ook een nieuwe pensioenspecificatie. Deze pensioenspecificatie versturen wij per post. Vanaf december ontvangt u uw reguliere geïndexeerde pensioen, waarvan u opnieuw een pensioenspecificatie ontvangt.
    Wanneer u een ouderdomspensioenuitkering ontvangt, kunt u uw pensioenspecificaties ook online bekijken in de pensioenplanner

Eerdere berichten over indexatie 2017:

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)