Nieuws

Nieuw design website

13 april 2021

Nieuw design met beter overzicht

Samen met een specialist die kijkt naar gebruiksgemak is een nieuw design voor de website ontwikkeld. We hebben de menu items verplaatst en versimpeld. Ook kunt u nu direct vanaf elke pagina zoeken en is de inloggen-knop altijd zichtbaar. Daarnaast is er in MijnKLMPensioen een dashboard met directe toegang tot onder andere Mijn documenten, Mijn gegevens en Mijn pensioen.

Uw feedback

Aanleiding voor het nieuwe design is uw feedback. Eind 2019 en begin 2020 hebben we u en uw (ex-) collega's gevraagd wat ze van de website vonden. We wilden achterhalen welke knelpunten u tegenkwam op de website. Wat naar voren kwam was dat de knop inloggen niet voor iedereen op een logische plek stond en dat er veel menu items waren. Daarbij was het niet altijd duidelijk wat het item inhield. Deze feedback hebben we in het nieuwe design meegenomen.