Nieuws

Binnen tien jaar uit reservetekort

15 april 2021

Doorrekening huidig beleid naar de toekomst

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds was op 31 december 2020 (108,6%, exclusief de netto pensioenregeling) lager dan de vereiste dekkingsgraad (122,6%, exclusief de netto pensioenregeling). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had. Deze buffers heeft het pensioenfonds nodig, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen. Het pensioenfonds heeft op dit moment een reservetekort. De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat we aantonen dat we binnen tien jaar uit het tekort komen. 

Naar verwachting eind 2023 weer voldoende buffers
Door middel van een herstelplan tonen we aan dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen. Dat doen we met een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Daarmee laten we zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. Uitgaande van een strategisch vereiste dekkingsgraad van 122,6% is het fonds naar verwachting eind 2023 hersteld. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?
Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, NWSalert, het kwartaalbericht en Focus. Lees meer over de actuele financiële positie van het pensioenfonds.