Nieuws

Tijdelijk stopzetten premie-inleg netto pensioenregeling - mei tot en met oktober

15 april 2021

Om deelnemers aan de netto pensioenregeling de komende maanden meer financiële ruimte te blijven geven, terwijl zij deelnemer blijven van deze regeling, biedt het bestuur opnieuw de volgende mogelijkheid:

  • In de periode mei 2021 tot en met oktober 2021 tijdelijk geen premie-inleg in de netto pensioenregeling. Lees het uitvoeringsbesluit (pdf onderaan de pagina).
  • Met behoud van risicodekking voor nabestaanden- en wezenpensioen.

Let op: hebt u uw premie-inleg tijdelijk stopgezet in de periode november 2020 tot en met april 2021? Uw premie-inleg start weer per 1 mei 2021. Als u ook van de nieuwe mogelijkheid gebruik wilt maken, meldt u zich opnieuw aan voor de tijdelijke stopzetting van uw premie-inleg in de periode mei 2021 tot en met oktober 2021.

De netto pensioenregeling is een belangrijke aanvulling op uw basispensioen

Met de premies en het behaalde rendement in uw netto pensioenregeling hebt u een belangrijke aanvulling op uw gemaximeerde basispensioen. Uw kapitaal wordt solide belegd tegen lage kosten en u betaalt geen belasting over uw netto pensioenkapitaal. Bovendien zijn uw partner en kinderen verzekerd van aanvullend nabestaanden- en wezenpensioen als u overlijdt.

Tijdelijk stopzetten van de premie-inleg

Om u vanwege de coronacrisis tijdelijk meer financiële ruimte te geven heeft het bestuur besloten dat u uw premie-inleg:

  • Tijdelijk kon stopzetten van mei 2020 – oktober 2020 en van november 2020 – april 2021.
  • Opnieuw tijdelijk kunt stopzetten van mei 2021 tot en met oktober 2021.
  • U behoudt wel de risicodekking voor uw partner en kinderen door betaling van de risicopremie.

Het voordeel van het tijdelijk stopzetten is dat u meer vrij besteedbaar inkomen beschikbaar hebt, terwijl uw partner en kinderen verzekerd blijven van aanvullend netto nabestaanden- en wezenpensioen.

Nadelen zijn dat u tijdelijk geen opbouw hebt van een belangrijke aanvulling op de gemaximeerde basispensioenregeling en u niet fiscaal voordelig en kostenefficiënt belegt met uw premie-inleg.

Online doorgeven in MijnKLMPensioen

U kunt online doorgeven dat u uw premie-inleg in de netto pensioenregeling tijdelijk wilt stopzetten. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Premie-inleg netto pensioen.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Veelgestelde vragen

  • U kunt bepalen wanneer u start, de einddatum staat vast. U kunt de maand dat u wilt starten met het tijdelijk stopzetten in het formulier aangeven.

  • Ja, als u ook van de nieuwe mogelijkheid gebruik wilt maken, meldt u zich opnieuw aan voor de tijdelijke stopzetting van uw premie-inleg in de periode mei 2021 tot en met oktober 2021.

  • In Mijn netto pensioen ziet u bij Bekijk premieontwikkeling hoeveel uw totale maandpremie is. Als u uw premie-inleg tijdelijk stopzet krijgt u dit bedrag, minus het bedrag van de overlijdensrisicopremie en het bedrag van de uitvoeringskosten, bij uw netto salaris. De overlijdensrisicopremie en de uitvoeringskosten worden wél op uw netto maandsalaris ingehouden. De bedragen hiervan ziet u ook bij Bekijk premieontwikkeling in Mijn netto pensioen.

  • Het is niet zeker of dit kan. Het bestuur neemt hier in een later stadium een besluit over. In de besluitvorming worden onder andere de fiscale regels voor het inhalen van niet benutte premieruimte en de gevolgen voor de complexiteit en de uitvoering van de regeling betrokken.