Nieuws

Nieuwe pensioenafspraken ontvangen van KLM en VNV

11 april 2024

KLM en VNV zijn het eens geworden over nieuwe pensioenafspraken die moeten leiden tot een nieuwe pensioenregeling. Op 28 maart 2024 hebben wij het zogeheten ‘definitieve transitieplan’ ontvangen. Daarin staan de pensioenafspraken die KLM en VNV hebben gemaakt. Het is nu aan ons om het plan te beoordelen, te aanvaarden en dan uit te voeren. De start van de volgende fase van onze transitiereis is hiermee ingegaan. 

Samen onderweg naar een nieuwe pensioenregeling

KLM en VNV hebben met elkaar onderhandeld over nieuwe pensioenafspraken. Ook wij hebben met KLM en VNV hierover uitvoerig gesproken. Het resultaat hiervan heeft geleid tot het definitieve transitieplan dat nu voor ons ligt. Daarbij is ook rekening gehouden met de input die KLM en VNV hebben gekregen van actieve deelnemers van het pensioenfonds (via de ledenraad van de VNV) en gepensioneerden (via het hoorrecht van de gepensioneerdenverenigingen).

KLM en VNV willen dat de nieuwe pensioenregeling ingaat op 1 januari 2026. Tot die tijd verandert er niets aan uw pensioen.

Een welvaartsvast, stabiel en eerlijk pensioen

We vinden het belangrijk dat na de transitie - net als nu - alle deelnemersgroepen een welvaartsvast, stabiel en eerlijk pensioen ontvangen. Wij beoordelen de afspraken dan ook vanuit die optiek. En we toetsen het plan op wettelijke vereisten zoals evenwichtigheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid.

In het transitieplan beoordelen we de volgende onderdelen:

  • de wijzigingen in de basisregeling en in de netto pensioenregeling
  • de keuzes van KLM en VNV over het omzetten van de pensioenen en pensioenaanspraken uit de huidige pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling (invaren)
  • de compensatie voor deelnemersgroepen die geraakt worden door de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Belangen van alle betrokken wegen we zorgvuldig af

Bij de beoordeling van het transitieplan wegen we de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af. Zo nemen we onder andere de uitkomsten mee van de raadpleging onder onze deelnemers die we eind 2023 hebben gehouden. Daarbij vroegen we naar uw mening over de verdeling van het huidig vermogen als de pensioenen meeverhuizen naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). 

Dat we rekening houden met alle belanghebbenden ziet u overigens ook terug in ons bestuur. Daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers, gepensioneerden en KLM. Een dergelijke samenstelling geldt ook voor het verantwoordingsorgaan. 

Wat zijn de volgende stappen?

Wij gebruiken de periode tot aan de zomer om het plan te beoordelen. Daarna informeren wij KLM en VNV of wij de nieuwe pensioenafspraken aanvaarden en uitvoeren. Mocht dat niet het geval zijn moeten KLM, VNV en wij opnieuw met elkaar in gesprek.

Meer weten?

Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze beoordeling van het transitieplan. Als wij het plan aanvaarden kunnen wij u ook meer vertellen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Wilt u nu al meer weten? Dan vindt u het transitieplan van KLM en VNV en een uitgebreide Q&A over (de reis naar) de nieuwe pensioenregeling in MijnKLMPensioen.