Onderweg naar een nieuwe pensioenregeling

Uw pensioenregeling gaat veranderen

Als gevolg van de aankomende nieuwe regels van de overheid voor pensioen gaat uw pensioenregeling veranderen.

KLM en VNV maken met elkaar de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat KLM en VNV bij met informatie en advies. Ook beoordelen we of gemaakte afspraken evenwichtig en uitvoerbaar zijn voordat we de regeling kunnen gaan uitvoeren. 

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten uiterlijk 1 januari 2028 over zijn gegaan naar een nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds heeft de ambitie om twee jaar eerder, per 1 januari 2026, helemaal voorbereid te zijn om de nieuwe regeling zorgvuldig en correct te kunnen uitvoeren. Op deze pagina informeren wij u over onze weg naar de nieuwe pensioenregeling. Ontvang net als ruim 5.000 collega’s onze NWSalert bij nieuwe updates. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden voor de NWSalert.

tijdlijn cta half

Tijdlijn: wanneer zetten we welke stap?

Er moeten nog een aantal stappen gezet worden voor de nieuwe pensioenregeling er is. Klik door voor een tijdlijn met de stappen naar een nieuwe pensioenregeling. 

climb

Terugkijken webinar Onze transitiereis: The climb

In het webinar The climb (26 maart 2024) gaven wij u de laatste update in onze transitiereis naar een nieuwe pensioenregeling. In dit webinar gingen wij onder andere in op de effecten van het transitieplan van KLM en VNV op verschillende deelnemersgroepen. Kijk dit webinar terug in Mijn Pensioen Academy in MijnKLMPensioen. 

Interviews & columns bestuur

Bekijk hieronder interviews met en columns van bestuursleden over de transitie naar de nieuwe pensioenregeling die eerder verschenen in de Focus. 

arthur focus december

Gear up transitiereis: contouren nieuwe pensioenregeling scherper

De contouren van de nieuwe regeling stonden centraal tijdens het Gear up webinar op 6 december. Bestuurslid Arthur van den Hudding gaf toen samen met collega-bestuursleden Johan Bank en Nienke Bijlholt een update van waar we staan in onze transitiereis. Vanuit de transitiecockpit maakt hij de tussenbalans op aan de hand van het ‘vliegplan’ voor de transitiereis.

jeroen column

Column bestuurslid Jeroen van Breukelen: Welcome on board

'Vijf jaar geleden maakte ik mijn laatste vlucht als gezagvoerder. En nu ben ik, figuurlijk gesproken, weer aan een trip begonnen. Samen met de andere bestuursleden van het pensioenfonds. Met elkaar zijn we op weg naar een nieuwe pensioenregeling. Een  ongekende transitie waarvoor nog veel moet gebeuren.'

Alex en Johan

Evenwichtig op weg naar een nieuwe pensioenregeling

De evenwichtigheid tussen actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers is een sleutelwoord in de transitiereis. Dat heeft dan ook de volle aandacht van het bestuur, vertellen bestuursleden van het pensioenfonds Johan Bank en Alex Balm.

 

josje en arthur

Het nieuwe stelsel in zeven stellingen

We legden zeven stellingen over het nieuwe pensioenstelsel voor aan Arthur van den Hudding, bestuurslid van het pensioenfonds en aan Josje Wijckmans, programmadirecteur voor het nieuwe pensioenstelsel bij Blue Sky Group.

gilliam 2

Column bestuurslid Gilliam van Wijlick: recht doen aan van, voor en door (ex) vliegende collega's

Gilliam: 'Het is prettig te weten dat u goed vertegenwoordigd bent in het fondsbestuur door (ex-)vliegende collega’s.' Bekijk hier de column van bestuurslid Gilliam van Wijlick (Focus, december 2022) over evenwichtigheid, belangenvertegenwoordiging van deelnemers en recht doen aan ‘van, voor en door (ex-)vliegende collega’s in de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. 

nwsalert NPC

Hoe blijf ik op de hoogte?

Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte. Wilt u eerder al worden geïnformeerd over ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze NWSalert om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden

risico

Uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek

In aanloop naar de nieuwe pensioenregeling heeft uw pensioenfonds afgelopen zomer een risicopreferentieonderzoek onder alle deelnemers van het pensioenfonds uitgevoerd. We hebben onderzocht hoe u aankijkt tegen zekerheid en risico’s als het gaat om het beleggen van uw pensioengeld

verenigingen

Hoe worden mijn belangen als gepensioneerde behartigd?

Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd via het bestuur van het pensioenfonds, het verantwoordingsorgaan en via de gepensioneerdenverenigingen. Via de verenigingen van gepensioneerden is er een hoorrecht zodat KLM en VNV in het arbeidsvoorwaardelijke overleg de wensen van deze groep bij de besluitvorming serieus mee kunnen wegen. Klik door voor de verenigingen voor pensioengerechtigden. 

Veelgestelde vragen van gepensioneerde (ex) collega's

Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is helaas nog niet bekend. KLM en VNV gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

De nieuwe regels rondom de pensioenuitkeringen staan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In de Wtp is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat u als gepensioneerde niet zelf kunt kiezen of de nieuwe regels ook voor uw pensioenuitkering gaan gelden. Wel kunt u invloed uitoefenen op de besluitvorming en inrichting van de regeling. Door uw mening te geven via de gepensioneerdenverenigingen of via onderzoeken van het pensioenfonds zoals bij het vorig jaar uitgevoerde risicopreferentie-onderzoek.

KLM en VNV (Avo) maken bijvoorbeeld de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Het Avo moet daarbij de vereniging van gepensioneerden de gelegenheid geven om een oordeel uit te spreken over het invaren. De vereniging van gepensioneerden heeft ‘hoorrecht. Als gepensioneerde hebt u via de Vereniging voor Gepensioneerde Vliegers (VGV) dus invloed op het besluit over invaren.

Wanneer het Avo een nieuwe regeling heeft afgesproken, toetst het pensioenfonds deze op uitvoerbaarheid, evenwichtigheid en uitlegbaarheid. Volgens de statuten van het pensioenfonds, moet het fonds bij belangrijke beslissingen zoals de invoering van een nieuwe pensioenregeling deelnemers en gepensioneerden raadplegen. Ook via de raadpleging kunnen gepensioneerden invloed uitoefenen op de besluitvorming en inrichting van de regeling

Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij u kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. We begrijpen dat u in deze fase, in de aanloop naar de nieuwe pensioenregeling, veel vragen voor ons heeft. De komende periode bepalen KLM en VNV, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.

Veelgestelde vragen van collega's

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd op het gebied van demografie, economie en de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en veel andere mensen werken vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Daarnaast is gebleken dat het huidige pensioenstelsel minder bestand was tegen financiële schokken en langdurige lage rente dan werd verwacht. Al deze elementen bij elkaar hebben geleid tot de conclusie dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet toekomstbestendig is.

Het doel van het pensioenakkoord is om ervoor te zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel beter bestand is tegen nadelige ontwikkelingen op financiële markten om zo te voorkomen dat bepaalde generaties in hun pensioenopbouw benadeeld worden ten opzichte van andere generaties.

Om de nieuwe afspraken door te kunnen voeren moet de pensioenwetgeving worden aangepast. De Wet toekomst pensioenen gaat per 1 juli 2023 in.

Hoewel niet al deze elementen van toepassing zijn op de situatie van de vliegers, heeft het pensioenfonds wel met deze wetswijziging te maken.

De nieuwe regels voor pensioen zijn per 1 juli 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. KLM, VNV en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn, maar het streven is om per 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling te hebben

Voorlopig verandert er nog niets. Hoewel de wet al op 1 juli 2023 ingaat, verandert er nu nog niets aan uw huidige pensioen. Er is nog een aantal stappen te zetten voordat de nieuwe pensioenregeling er is. Tot die tijd blijft u pensioen opbouwen of pensioen ontvangen vanuit de huidige pensioenregeling en eventueel de netto pensioenregeling. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige regeling(en).

Pensioenduidelijkheid.nl

Op de website pensioenduidelijkheid.nl vindt u meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid