Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Volledige indexatie in 2020

31-12-2019

Goed nieuws: volledige indexatie in 2020

Per 1 januari 2020 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen van de basispensioenregeling volledig geïndexeerd.

Alle pensioenen van de basispensioenregeling worden verhoogd met 2,4%

De maatstaf voor de indexatie is de stijging van de cao-lonen particuliere bedrijven. In de periode juli 2018 - juli 2019 stegen deze lonen met 2,4%. Gezien de financiële positie van het fonds en met financiering vanuit het toeslagendepot kunnen alle pensioenen van de basisregeling met 2,4% verhoogd worden. Het pensioenfonds is blij dat daarmee de ambitie van volledige loonindexatie is gehaald.

Waarom financiering vanuit het toeslagendepot?
Om wettelijk volledig te mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad boven de zogenoemde toekomstbestendige indexatie (TBI) grens liggen. De TBI grens is afhankelijk van de rentestand en is dit jaar 121,6%. Omdat de beleidsdekkingsgraad daar onder zit, zou niet volledig geïndexeerd kunnen worden. Om toch volledig te indexeren wordt daarom dit jaar een eerste bedrag van bijna 9 miljoen euro uit het toeslagendepot aangewend.

Aanvullende verzekeringen worden verhoogd met 1,2%
Aanvullende verzekeringen, die uit een collectieve of (nog herkenbaar) uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2020 verhoogd met 1,2%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 3,7%).

Netto pensioenregeling: pensioenen zijn afhankelijk van het beleggingsrendement

Bouwt u pensioen op in de netto regeling of krijgt u een uitkering van het variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. In de opbouwfase worden uw premies belegd en deze vormen tezamen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Ontvangt u een variabel beleggingspensioen, dan wordt de uitkering jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het komende jaar. Van invloed daarop zijn: het behaalde beleggingsrendement, de jaarlijkse daling van 1%, de rentestand en de levensverwachting van de deelnemers.

Ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen in de netto pensioenregeling worden verhoogd met 1,4%
De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen is dezelfde als in de basisregeling. Op basis van de financiële positie van de netto pensioenregeling kan 62% van de maatstaf (2,4%) worden toegekend. Dat is een verhoging van 1,4%.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Delen

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage