Nieuws

Volledige indexatie in 2022

21 december 2021

Alle pensioenen van de basispensioenregeling worden verhoogd met 1,8%

Per 1 januari 2022 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen van de basispensioenregeling volledig geïndexeerd. Alle pensioenen van de basispensioenregeling kunnen met 1,8% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige loonindexatie gehaald.

Loonindexatie en een welvaartvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen dan in 2021. Dat heet ‘inflatie’. Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en uw pensioenuitkering daarom jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. De maatstaf voor indexatie is de stijging van de cao-lonen particuliere bedrijven. In de periode juli 2020 - juli 2021 stegen deze lonen gemiddeld 1,8%. De stijging van de lonen blijft op dit moment nog achter bij de stijging van de prijzen. Over de afgelopen jaren bezien ligt de stijging van de lonen echter hoger dan de stijging van de prijzen. Lees hier meer over wanneer indexatie mogelijk is en hoe de pensioenen de afgelopen jaren zijn geïndexeerd.

Aanvullende verzekeringen worden verhoogd met 2,1%

Aanvullende verzekeringen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,1%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 4,6%).

Netto pensioenregeling: pensioenen zijn afhankelijk van het beleggingsrendement

 

Bouwt u pensioen op in de netto regeling of krijgt u een uitkering van het variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. In de opbouwfase worden uw premies belegd en deze vormen tezamen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Ontvangt u een variabel beleggingspensioen, dan wordt de uitkering jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het volgende jaar.

Ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen in de netto pensioenregeling worden verhoogd met 1,8%

De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen dat is ingegaan voor de pensioendatum is dezelfde als in de basisregeling. Op basis van de financiële positie kan 100% van de maatstaf, dus 1,8% indexatie worden toegekend. Van de bestaande indexatieachterstand van 3,9% kan 0,3% worden ingehaald en nabetaald. Dit geldt voor pensioenuitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 januari 2021.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.