Nieuws

Vragen over uitspraak rechtszaak VNV en KLM

3 oktober 2016

Op dinsdag 27 september werd de uitspraak bekend van het kort geding tussen de VNV en KLM. De rechter heeft geoordeeld dat KLM het pensioenprotocol met de VNV geldig heeft opgezegd per 1 december 2016. Intussen ontvangt het pensioenfonds vragen van deelnemers over de uitspraak van de rechtszaak tussen VNV en KLM. In dit bericht willen we daarom enige duidelijkheid geven.

Voorbereiding eigen rechtszaak gaat door
Het pensioenfonds is niet betrokken geweest bij het kort geding tussen de VNV en KLM. Deze zaak was door de VNV aangespannen in verband met de opzegging van het pensioenprotocol door KLM. In dit protocol zijn afspraken tussen KLM en de VNV vastgelegd over de financiering van het pensioen.
Het fonds bereidt een eigen rechtszaak tegen KLM voor. Deze zaak gaat over de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door KLM. In de uitvoeringsovereenkomst wordt onder andere de financiering van het pensioenfonds geregeld. Ook de bijstortverplichting van KLM staat in deze overeenkomst.
Het pensioenfonds houdt bij de voorbereiding van de rechtszaak uiteraard rekening met de uitkomst van het kort geding tussen VNV en KLM. Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven kiest het fonds zijn eigen tijdspad. Het kan nog even duren voordat het pensioenfonds KLM zal dagvaarden. Het fonds hecht waarde aan een zorgvuldige voorbereiding.

Wat gebeurt er na 1 december?
Helaas kunnen wij hier nog geen volledig antwoord op geven. Als de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst per 1 december doorgang vindt, blijft het pensioenfonds bestaan. Het pensioenfonds wordt dan een gesloten fonds, waarbij alle bestaande opgebouwde rechten in zowel de basispensioenregeling als de netto pensioenregeling volledig blijven bestaan. Dit betekent dat er geen pensioen meer kan worden opgebouwd bij dit pensioenfonds. Het fonds beheert dan alleen de opgebouwde pensioenen met de nu beschikbare middelen. Het fonds is in de basis solide gefinancierd.

Deze situatie heeft wel impact op de mogelijkheid tot indexeren en op de herstelkracht van het fonds bij verder dalende dekkingsgraden. Hoe groot die impact is hangt van veel zaken af. 
Ook is er impact op de netto pensioenregeling van het fonds. Als het fonds een gesloten fonds wordt, is het ook niet meer mogelijk om kapitaal op te bouwen in de netto pensioenregeling. De volledige gevolgen van het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst worden door het bestuur verder in kaart gebracht en nader geëvalueerd.

Meer weten?
Wij begrijpen dat de onduidelijkheid voor u vervelend is. We proberen u via deze website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wilt u een melding ontvangen als wij een bericht hebben geplaatst? Meld u dan aan voor de NWSalert. U ontvangt dan een e-mail zodra er belangrijk nieuws op de website wordt geplaatst.