Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Onze duurzaamheidsthema's

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij belangrijk

Deze thema’s zijn voorlopig geselecteerd als mogelijke richting voor onze ESG-activiteiten en zijn gekozen na raadpleging van onze achterban via een deelnemersonderzoek en een vrijblijvende workshop met bestuurders van het pensioenfonds. De thema's zijn ook vastgelegd als voorlopige duuzaamheidsthema's in ons vernieuwde ESG-beleid. Wij streven naar een zo concreet mogelijke invulling van deze thema’s in ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid. 

'Met steeds de belangen van de belanghebbenden in het oog dragen wij graag bij aan een duurzamere wereld' 

Lees hier meer over onze missie, visie en strategie. 

Wij volgen leidende principes en initiatieven zoals de UN Global Compact principes, Principles for Responsible Investment (PRI) en de Nederlandse Stewardship Code. Ook gebruiken wij de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) om risico’s op gebied van ESG (environmental, social, governance) te signaleren en kansen te benutten.

Uit de zeventien SDG's hebben wij vijf thema's gekozen die wij extra belangrijk vinden in ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid:

  • Klimaat en schone energie (SDG 7 en 13)
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)

Hoe verder?

Momenteel kijken wij naar hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen en onze duurzaamheidsthema's kunnen integreren in onze beleggingsportefeuilles en hoe wij verdere invulling kunnen geven aan ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid. Ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid is dit jaar vernieuwd. Deze kunt u hier bekijken. 

Veelgestelde vragen

Wij hechten belang aan environmental, social en governance factoren (“ESG”) in onsbeleggingsbeleid en wegen deze factoren mee in onze beleggingskeuzes zolang dit het behalen van de langetermijndoelstelling van ons pensioenfonds niet schaadt.

Daarbij vinden we de volgende doelen belangrijk:

  • Het behalen van de langetermijndoelstelling van het pensioenfonds waarbij rendement belangrijk is maar niet het enige criterium hoeft te zijn.
  • Wij realiseren van langetermijnwaardecreatie van ondernemingen. Dit sluit goed aan bij het langetermijn karakter van de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie en de geloofwaardigheid van ons fonds. 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage