Onze duurzaamheidsthema's

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij belangrijk

Wij gebruiken duurzaamheidsthema’s en Sustainable Development Goals (SDG's) om ESG-risico’s en -kansen te signaleren. De duurzaamheidsthema’s zijn gekozen na raadpleging van onze achterban via een deelnemersonderzoek en een vrijblijvende workshop met bestuurders van het pensioenfonds. De thema's zijn ook vastgelegd in ons ESG-beleid. Wij streven naar een concrete invulling van ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid op deze thema’s.

Wij volgen leidende principes en initiatieven zoals de UN Global Compact principes, Principles for Responsible Investment (PRI) en de Nederlandse Stewardship Code. Ook gebruiken wij de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) om risico’s op gebied van ESG (environmental, social, governance) te signaleren en kansen te benutten.

Uit de zeventien SDG's hebben wij vier thema's gekozen die wij extra belangrijk vinden in ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid:

 • Klimaat en schone energie (SDG 7 en 13)
 • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
 • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
Vincent

'Met steeds de belangen van de belanghebbenden in het oog willen wij bijdragen aan een duurzamere wereld' 

Lees hier meer over onze missie, visie en strategie. 

Bijlage Grootte
262.68 kB

Veelgestelde vragen

Wij hechten belang aan environmental, social en governancefactoren (ESG) en nemen dit mee in het beleggingsbeleid.

Daarbij vinden we de volgende doelen belangrijk:

 • Het behalen van de langetermijndoelstelling van het pensioenfonds waarbij rendement belangrijk is maar niet het enige criterium hoeft te zijn.
 • Wij realiseren van langetermijnwaardecreatie van ondernemingen. Dit sluit goed aan bij het langetermijn karakter van de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie en de geloofwaardigheid van ons fonds. 
 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI

Tot en met eind 2022 namen we ook deel aan de IMVB-convenant. Het vervolg op het convenant is een platform voor maatschappelijke dialoog tussen pensioenfondsen voor advies, kennisuitwisseling en samenwerking.

Lees hier meer over de UNPRI & IMVB.