Pensioen 123 Laag 2

Opbouw

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Over het salaris tot maximaal € 112.189,- (in 2021 bij een dienstverband van 100%) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,08% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeelden pensioenopbouw

Rekenvoorbeeld 1

  • Stel: u verdient € 60.000,- in een bepaald jaar en werkt 100%.
  • De franchise in dat jaar is € 14.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 46.000,-.
  • U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 46.000,-. Dat is € 496,80 in dat jaar.
  • Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Rekenvoorbeeld 2

  • Stel: een fulltime salaris is € 187.500,- en u werkt 80%. Dan verdient u € 150.000,- op jaarbasis.
  • De franchise in dat jaar is € 14.000,- en de bovengrens € 112.189-.
  • Bij een fulltime dienstverband zou u in de basisregeling over € 112.189,- – € 14.000,- = € 98.189,- pensioen opbouwen. Echter, u werkt 80% en bouwt daarom naar rato pensioen op over uw salaris in de basisregeling. Namelijk over een bedrag van 80% van € 98.189,- = € 78.551,20. U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over € 78.551,20. Dat is € 848,35 in dat jaar.
  • Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. U ziet dat u in dit geval over ongeveer de helft van uw salaris geen pensioen opbouwt in de basispensioenregeling.