Pensioen 123 Laag 2

Premieverdeling waarbij werkgever en werknemer beide bijdragen

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. U betaalt premie voor:

  • Ouderdomspensioen voor uzelf
  • Verzekering voor nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen
  • Verzekering voor als u arbeidsongeschikt wordt

Hoeveel is de premie?

U en KLM betalen samen voor uw pensioen. In 2019 was de totale premie 21,2% (ex-Martinair 23,4%) van de som van de vaste maandsalarissen. U betaalt 14% (ex-Martinair 11%) van de som van de vaste maandsalarissen als pensioenpremie. Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw salarisstrook.

Premiepercentages staan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. Uw werkgever betaalt het totaal vermelde premiepercentage aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage dat op het UPO vermeld staat. Het verschil is voor rekening van de werkgever.

Pensioen op uw salarisstrook
Op uw salarisstrook staan een aantal pensioen gerelateerde onderdelen. Hier ziet u aangegeven welke onderdelen dat zijn met een beschrijving van de onderdelen. Onderaan deze pagina ziet u een tabel voor de berekening van de onderdelen 1085, 2590 en 2591.

Pensioengerelateerde onderdelen

1085 WG bijdrage levensloop: werkgeversbijdrage levensloop, een bruto bedrag dat bedoeld is voor fiscaal vriendelijk sparen voor onbetaald verlof (levensloopregeling).

2590 Pensioenpremietoelage 1: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de verlaging van het opbouwpercentage in de basispensioenregeling.

2591 Pensioenpremietoelage 2: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de begrenzing van het pensioengevend loon in de basispensioenregeling.

2592 Premie pensioentoelage: 11% van het salaris. Bijdrage van KLM voor de door de werknemer af te dragen pensioenpremie voor de basispensioenregeling.

2550 WN pensioenpremie: werknemer pensioenpremie. Dit is de maandelijkse deelnemersbijdrage die u betaalt voor deelname aan de basispensioenregeling. 14% van het salaris (basispensioenregeling)

2600 Inhouding netto pensioen: inhouding voor de netto pensioenregeling: premie-inleg + risico-premie nabestaandenpensioen + kosten deelname netto pensioenregeling.

Bijdrage WGA: bijdrage van werknemer aan de premie voor de wettelijke regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (niet pensioengerelateerd).

Berekenen pensioentoelagen

Met de percentages uit deze tabel kunt u de volgende onderdelen van uw salarisstrook berekenen:

1985 WG bijdrage levensloop (levensloopbijdrage): percentage van het salaris.

2590 Pensioenpremietoelage 1 (staffel 1): percentage van het salaris.

2591 Pensioenpremietoelage 2 (staffel 2): 1/12e van het percentage van: 12 x salaris + vakantiegeld (8%) + eindejaarsuitkering (8,33%) + levensloopbijdrage + pensioenpremietoelage 1+ premie pensioentoelage minus € 112.189,-.

Meer weten?