Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via KLM neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 58 jaar wordt. De rest van uw leven.

Hoeveel pensioen krijgt u later?

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. De hoogte van het ouderdomspensioen ziet u bij Mijn basispensioen en staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Veelgestelde vragen

 • De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, vanaf uw 50e. Uw pensioendatum uitstellen kan ook. Als u op of na uw 42e in deeltijd bent gaan werken kunt u uw pensioenleeftijd van 58 uitstellen tot maximaal 62. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 • U bouwt pensioen op over pensioengevend loon (tot maximaal € 112.189,- fulltime) min franchise. Deze grens geldt bij een fulltime dienstverband en wordt naar rato doorberekend bij een deeltijd dienstverband.

  Pensioengevend loon
  Het vaste maandsalaris, uitgaande van de bij CAO afgesproken arbeidsduur bij nietverrminderde productie, vermeerderd met:

  • 8% in verband met de vakantietoeslag
  • 8% in verband met de eindejaarsuitkering
  • 11% pensioenpremietoelage
  • levensloopbijdrage
  • premievrijvaltoelage (staffel 1)
  • carrièrecompensatie tot het niveau van de tijdelijke verlaging van de premievrijvaltoelage (staffel 1) in de jaren 2016 tot en met 2019

  Franchise
  Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit is omdat rekening wordt gehouden met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

 • Sinds 2015 mag u fiscaal gezien geen basispensioen opbouwen over uw salaris boven € 112.189,- (2021). Deze grens geldt bij een fulltime dienstverband en wordt naar rato doorberekend naar deeltijd dienstverbanden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.