Pensioen In Zichtdag

Bereikt u over ongeveer een jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan nodigen wij u uit voor de Pensioen In Zichtdag.

Veelgestelde vragen

  • Een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met de keuzes en een formulier waar u uw pensioenkeuzes aangeeft. Dit moet u uiterlijk twee maanden voor uw pensionering aan ons opsturen.

  • Er zijn verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden:

     

    Deze verenigingen stellen ook de kandidaten voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM voor.