Pensioen In Zicht bijeenkomst

Bereikt u over ongeveer een jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan nodigen wij u uit voor de Pensioen In Zicht bijeenkomst.

In 2024 organiseren we nog één Pensioen In Zicht bijeenkomst.

  • 22 november 10.30- 14.30 uur

U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via onderstaande knop. Ook uw partner is van harte welkom. 

Aanmelden

Welke pensioenkeuzes maakt u?

Tijdens een Pensioen In Zicht bijeenkomst hoort u wat er verandert zodra u met pensioen gaat en welke keuzes u kunt maken. Er is een spreker van het pensioenfonds (bestuurslid Jeroen van Breukelen) en een spreker van de pensioenuitvoerder Blue Sky Group. Ook kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen met collega’s die ook met pensioen gaan. 
 

Veelgestelde vragen

Een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met de keuzes en een formulier waar u uw pensioenkeuzes aangeeft. Dit moet u uiterlijk twee maanden voor uw pensionering aan ons opsturen.

Er zijn verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden:

 

Deze verenigingen stellen ook de kandidaten voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM voor.

Verenigingen van pensioengerechtigden

De drie verenigingen voor gepensioneerden spelen een belangrijke rol in de belangenbehartiging van hun achterban, zoals in de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. De verenigingen van gepensioneerden zijn zelfstandige verenigingen die los staan van het pensioenfonds.