Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf in de netto pensioenregeling?

Deelname

De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling. Standaard bouwt u bij uw pensioenfonds aanvullend netto pensioen op over uw salaris boven de €128.810,- (2023). U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling.

Zelf bepalen hoe uw pensioen belegd wordt

Wilt u zelf bepalen hoe uw premie wordt belegd? U kunt kiezen voor mixfonds standaard, offensief of defensief.

Vervroegen/uitstellen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Uw pensioendatum uitstellen kan onder voorwaarden ook.

Variabel beleggingspensioen of een vaste uitkering

Op pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een netto pensioen dat u ontvangt zolang u leeft. U kunt kiezen tussen:

  1. Een netto variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds, of:
  2. Een netto pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.

Daarnaast kunt u ook kiezen of u alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen aankoopt.

waardeoverdracht

Waardeoverdracht netto pensioenregeling

Verandert u van werkgever? U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen als u dat wenst meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.