Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen in de netto pensioenregeling?

Uitkeringszekerheid netto pensioenregeling

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vast. De hoogte van uw pensioenuitkering is afhankelijk van:

- de hoogte van uw beschikbare premie (uw bijdrage),
- de rendementen op uw beleggingen,
- de pensioenuitkering die u inkoopt op uw pensioendatum,
- het behaalde beleggingsrendement,
- de rentestand,
- wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.