Pensioen 123 Laag 2

Uitkeringszekerheid netto pensioenregeling

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vooraf vast. En is afhankelijk van uw keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Verschil in risico's tussen variabel beleggingspensioen en pensioen met een vaste uitkering

Variabel beleggingspensioen Pensioen met vaste uitkering
Elk jaar koopt het pensioenfonds een uitkering voor u
in en het resterende kapitaal blijft belegd.
U koopt in één keer een pensioenuitkering in
bij een verzekeraar.
Uw uitkering na pensioendatum
kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen (*).
Op de pensioendatum staat de hoogte van uw uitkering
na inkoop bij de verzekeraar vast.
De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1% (**). Uw uitkering blijft jaarlijks gelijk.
Uw uitkering stijgt mee met een stijgende beurskoers
of een stijgende rente. Uw uitkering daalt mee met
dalende beurskoers of een dalende rente (***).
Uw uitkering stijgt niet mee met een stijgende beurskoers
of een stijgende rente.
Uw uitkering zakt niet als de beurskoers daalt of de rente daalt.
Het maakt wel uit hoe oud deelnemers worden (****). Het maakt niet uit hoe oud deelnemers worden.
Wezenpensioen is standaard meeverzekerd. Wezenpensioen is niet standaard meeverzekerd.

(*) Uw uitkering kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen door: het behaalde beleggingsrendement, de rentestand en de wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.
(**) U begint met een hogere uitkering. De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1%. Dit sluit aan bij de basispensioenregeling, waarin de meerderheid van de deelnemers kiest voor eerst een hogere uitkering en later een lagere uitkering ('hoog/laag').
(***) De effecten van deze stijgingen of dalingen worden gedempt door het collectief beleggen van het resterende kapitaal en het ‘uitsmeren’ van het beleggingsresultaat over drie jaar.
(****) Als de levensverwachting daalt, stijgt uw uitkering. Als de leeftijdsverwachting stijgt, daalt uw uitkering.

Persoonlijke risico's

Uw persoonlijke keuzes en gebeurtenissen hebben ook invloed op uw pensioen. Daarvan merkt u de gevolgen direct op uw verwachte pensioenuitkering. Zo zorgt het besluit om minder te werken ervoor dat u meteen minder pensioen opbouwt. Breng daarom regelmatig uw pensioen in kaart om te zien of u actie moet ondernemen. 

Verhoging pensioenuitkering voor nabestaanden en wezen

Het pensioen dat u opbouwt of uw pensioenuitkering in de netto pensioenregeling wordt aangepast door het behaalde rendement. Uitzondering hierop zijn de uitkeringen die nabestaanden ontvangen uit de netto regeling. Voor de indexatie hiervan wordt rekening gehouden met de beleidsdekkingsgraad voor de netto pensioenregeling.

  Indexatie Stijging lonen Stijging prijzen*
2019 210%*** 2,10* 1,71%
2018 1,40%** 1,40% 1,38%
2017 0,70% 1,70% 0,32%
2016 1,10% 1,30% 0,65%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek: CPI prijsindex 2015=100.
** In juli 2018 is ook 0,6% inhaalindexatie betaald. 
*** Begin 2019 ook betaling volledige inhaalindexatie.

Veelgestelde vragen

  • Op uw pensioenspecificatie van juli informeren wij u over de wijziging van uw netto variabele pensioenuitkering. Deze vindt u in Mijn documenten. Meer informatie vindt u hier.

Meer weten?