Pensioen 123 Laag 2

Variabel beleggingspensioen of een vaste uitkering

Netto pensioenuitkering kopen

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen. U kunt kiezen voor:

  • Een variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds of voor een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.
  • Alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen. U kunt ervoor kiezen om alleen een netto ouderdomspensioen aan te kopen. Of u kiest ervoor een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken voor een nabestaandenpensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Variabel beleggingspensioen of pensioen met een vaste uitkering

Variabel beleggingspensioen Pensioen met vaste uitkering
Bij uw eigen pensioenfonds. Bij een verzekeraar naar keuze (*****).
Elk jaar stelt het pensioenfonds

een uitkering voor u vast

en het resterende kapitaal

blijft collectief belegd
U koopt in één keer een pensioenuitkering in

bij een verzekeraar van uw keuze.
Uw uitkering na pensioendatum

kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen (*).
Op de pensioendatum staat de hoogte

van uw uitkering na inkoop bij de verzekeraar vast.
De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1% (**). Uw uitkering blijft jaarlijks gelijk.
Uw uitkering stijgt mee met een stijgende beurskoers

of een stijgende rente. Uw uitkering daalt mee met

dalende beurskoers of een dalende rente (***).
Uw uitkering stijgt niet mee met een stijgende

beurskoers of een stijgende rente.

Uw uitkering zakt niet als de beurskoers daalt of de rente daalt.
Het maakt wel uit hoe oud deelnemers worden (****). Het maakt niet uit hoe oud deelnemers worden.
Wezenpensioen is standaard meeverzekerd. Wezenpensioen is niet standaard meeverzekerd.
Indexatie is niet van toepassing.

Uw variabel beleggingspensioen

wordt jaarlijks aangepast aan

het (positieve of negatieve)

behaalde beleggingsresultaat.
De vaste uitkering wordt alleen geïndexeerd

als u dat met de verzekeraar afspreekt.

(*) Uw uitkering kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen door: het behaalde beleggingsrendement, de rentestand en de wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.

(**) U begint met een hogere uitkering. De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1%. Dit sluit aan bij de basispensioenregeling, waarin de meerderheid van de deelnemers kiest voor eerst een hogere uitkering en later een lagere uitkering ('hoog/laag').

(***) De effecten van deze stijgingen of dalingen worden gedempt door het collectief beleggen van het resterende kapitaal en het ‘uitsmeren’ van het beleggingsresultaat over drie jaar.

(****) Als de levensverwachting daalt, stijgt uw uitkering. Als de leeftijdsverwachting stijgt, daalt uw uitkering.

(*****) Meerdere verzekeraars bieden netto pensioenuitkeringen aan. Deze uitkeringen zijn vast en worden in principe niet aangepast aan de inflatie. Voorbeelden van verzekeraars die een pensioen met een vaste uitkering aanbieden zijn: Nationale Nederlanden, Zwitserleven, ASR en Aegon. Ook kunt u meer informatie vinden op moneywise of bijvoorbeeld 123lijfrente.nl.

Tien jaar voor pensioendatum maakt u een voorlopige keuze

Ga naar Mijn netto pensioen en geef uw keuze online door. Tien jaar voor pensioendatum passen wij uw beleggingen hierop aan.

  • Bij een variabel beleggingspensioen wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Doorbeleggingsfonds met een gemiddeld risico en een naar verwachting gemiddeld rendement. Na uw pensioendatum koopt het pensioenfonds jaarlijks een pensioenuitkering in en blijft het resterende pensioenkapitaal collectief belegd;
  • Bij een pensioen met een vaste uitkering wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Obligatiefonds. In dit fonds worden de risico’s steeds verder afgebouwd, waardoor het rendement naar verwachting lager is. Op pensioendatum koopt u dan in één keer een pensioenuitkering in bij een verzekeraar naar keuze.

U kunt uw keuze later nog wijzigen in Mijn netto pensioen. Daar kunnen wel aan- en verkoopkosten aan verbonden zijn. Een tussentijdse wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke pensioenkapitaal.

Let op: Maakt u geen keuze, dan wordt belegd voor een pensioen met een vaste uitkering.

Twee maanden voor pensioendatum maakt u een definitieve keuze

Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie en het formulier. U maakt een definitieve keuze voor een variabel beleggingspensioen of een vaste uitkering bij een verzekeraar. Ook maakt u een keuze om naast netto ouderdomspensioen netto nabestaandenpensioen aan te kopen. 

Veelgestelde vragen

De uitkering bij het variabel beleggingspensioen valt in de meeste scenario’s hoger uit dan bij het pensioen met een vaste uitkering. Ga naar Mijn netto pensioen om uw persoonlijke verwachte uitkering bij een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering te bekijken. U ziet dan een indicatie van uw uitkering in het eerste jaar en in het elfde jaar na uw pensioendatum. 

U kunt kiezen voor:

  1. alleen een variabel netto ouderdomspensioen (100:0)
  2. een variabel netto ouderdomspensioen en een variabel netto nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70. Uw ouderdomspensioen is lager dan bij keuze 1.

Hebt u een partner? Dan krijgt u standaard optie 2, tenzij u aangeeft dat optie 1 uw voorkeur heeft.

In beide gevallen is er standaard een wezenpensioen verzekerd.