Beleggen in de netto pensioenregeling

Standaard beleggen wij uw premie vanaf deelname in het mixfonds standaard. Vanaf tien jaar voor pensioendatum vindt een geleidelijke verschuiving plaats tussen het mixfonds naar het obligatiefonds. U kunt andere keuzes maken. Daar passen we uw beleggingen dan op aan. Welke keuzes u kunt maken en het effect op uw verwachte pensioenuitkering ziet u in Mijn netto pensioen.

Uw keuzes en de fondsen waar wij uw premie in beleggen

Verdeling van de beleggingen in de fondsen

Fondsen in de netto pensioenregeling

Mixfonds Offensief
Het Mixfonds Offensief heeft van de drie mixfondsen relatief het hoogste risico en het hoogste verwachte rendement. Er wordt meer in aandelen belegd en minder in obligaties. De beleggingen van het mixfonds zijn gericht op vermogensgroei op de lange termijn met een relatief hoger verwacht rendement dan het mixfonds Standaard.

Mixfonds Standaard 
Het Mixfonds Standaard heeft van de drie mixfondsen een gemiddeld risico en gemiddeld verwacht rendement. Het mixfonds Standaard is gericht op vermogensgroei op de lange termijn met een aantrekkelijk verwacht risico en rendement.

Mixfonds Defensief
Het Mixfonds Defensief heeft van de drie mixfondsen relatief het laagste risico en het laagste verwachte rendement. Er wordt meer in obligaties belegd en minder in aandelen. De beleggingen van het mixfonds zijn gericht op vermogensgroei op de lange termijn met een relatief lager verwacht rendement dan het mixfonds Standaard.

Doorbeleggingsfonds
Het Doorbeleggingsfonds, dat voor de uitkeringsfase bedoeld is, heeft gemiddeld een lager risico en lager verwacht rendement. De beleggingen van het doorbeleggingsfonds zijn dan ook gericht op vermogensgroei met een beperkter risico.

Obligatiefonds
Het Obligatiefonds heeft van de fondsen het laagste risico en het laagst verwacht rendement. De beleggingen van het obligatiefonds zijn gericht op een zeer beperkt risico.

Rendementen van de fondsen
De rendementen van de verschillende fondsen in de nette pensioenregeling ziet u in de kwartaalberichten.