Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Drie pijlers van pensioen opbouwen

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Basispensioen en netto pensioen via KLM. Dit is het Pensioen 1-2-3 basispensioen. 

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Pensioen bouwt u op drie manieren op

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor informatie en uw verwachte AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u in Mijn basispensioen en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Op het UPO staan uw opgebouwde en verwachte ouderdomspensioen en de gegevens van het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

U kunt, als u jaarlijks meer dan € 112.189,- (in 2021 bij een dienstverband van 100%) verdient, via KLM vrijwillig extra pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Om te berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes, hebt u Factor A nodig. Deze vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Mijn documenten. 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage