Pensioen 123 Laag 1

Hoe bouwt u pensioen op in de basispensioenregeling?

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM.

C. Overige voorzieningen die u zelf treft. Bijvoorbeeld met het netto pensioen (over uw salaris boven € 114.866,-), eigen vermogensopbouw, een lijfrente of banksparen.

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioenleeftijd 58 jaar ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw (pensioengevend) loon tot € 114.866,- (in 2022 bij een dienstverband van 100%).
Over € 14.801,28,- bouwt u in 2022 geen pensioen op. Over dit 'drempelbedrag', ook wel franchise genoemd, mag geen pensioen worden opgebouwd omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 114.866,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,15% aan ouderdomspensioen op.

Premieverdeling waarbij werkgever en werknemer beide bijdragen

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie voor uw pensioen. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw salarisstrook.