Pensioen 123 Laag 2

Drie pijlers

Drie pijlers van pensioen opbouwen

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Basispensioen en netto pensioen via KLM. Dit is het Pensioen 1-2-3 basispensioen. 

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Pensioen bouwt u op drie manieren op

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor informatie en uw verwachte AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u in Mijn basispensioen en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Op het UPO staan uw opgebouwde en verwachte ouderdomspensioen en de gegevens van het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

U kunt, als u jaarlijks meer dan € 112.189,- (in 2021 bij een dienstverband van 100%) verdient, via KLM vrijwillig extra pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Om te berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes, hebt u Factor A nodig. Deze vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Mijn documenten.