AOW

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op AOW. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woonde in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd wordt de AOW met 2% gekort.

AOW-leeftijd
Uw AOW gaat in op de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. Gebruik de AOW-tool om uw verwachte AOW-leeftijd te zien. Een half jaar voor uw AOW-leeftijd stuurt de Sociale Verzekeringsbank u een aanvraagformulier voor de AOW.

Het bereiken van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de belastingheffing en premie volksverzekeringen. U hoeft in het vervolg geen AOW-premie meer te betalen en de hoogte van de heffingskorting verandert. Nadere informatie over de heffingskorting leest u bij Belastingen.

AOW-hiaatcompensatie
Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die na 1 april 2012 65 jaar worden, hebben recht op een compensatie in verband met het AOW-hiaat dat door de verhoging van de AOW-leeftijd is ontstaan. Zie voor meer informatie ons AOW-dossier vanaf vraag 4.

Meer informatie?
U ontvangt de AOW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier vindt u meer informatie over de AOW. Voor uitgebreide informatie en de precieze AOW-bedragen bezoekt u de website www.svb.nl.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)