Pensioen 123 Laag 2

Als u van baan verandert

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen of laten staan

Als u van baan verandert, kunt u eerder opgebouwd pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt uw pensioen ook laten staan.

Als u kiest voor waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Zelf kiezen voor waardeoverdracht als uw pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024)
Stuur ons het formulier waardeoverdrachtformulier aanvragen. Wij nemen na ontvangst contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaan na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd. U ontvangt een schriftelijke offerte voor waardeoverdracht. Daarna bepaalt u of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug. Wij handelen de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.

Automatische waardeoverdracht bij pensioen minder dan € 592,51bruto per jaar (2024)
Kleine pensioenen (tussen de € 2,- en € 592,51 bruto per jaar) worden samengevoegd. Als u van baan wisselt gaat een klein pensioen automatisch mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hele kleine pensioenen (€ 2,- bruto per jaar of minder) komen te vervallen.

Verlaat u KLM?

U kunt kiezen voor waardeoverdracht of u laat uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM staan

Uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het fonds laten staan
Als u niets doet, blijven uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het fonds staan. Daarmee houdt u recht op het ouderdomspensioen, de AOW-hiaatcompensatie en het eventuele overbruggingspensioen dat u hebt opgebouwd. 
•    U ontvangt het ouderdomspensioen zodra u uw pensioenleeftijd bereikt maandelijks, zolang u leeft.
•    Uw kinderen behouden recht op het opgebouwde wezenpensioen als u komt te overlijden.

Wilt u zorgen voor een inkomen voor uw partner als u na uw uitdiensttreding komt te overlijden? 
Het nabestaandenrisico op risicobasis komt te vervallen zodra u KLM verlaat. U kunt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70 (het bedrag wordt zo verdeeld dat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt). Neem hiervoor contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Aanvragen van waardeoverdracht kunt u via het waardeoverdrachtformulier. Wij nemen na ontvangst contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaan na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd. U ontvangt een schriftelijke offerte voor waardeoverdracht. Daarna bepaalt u of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug. Wij handelen de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.

Let op: pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% is.

Op de datum waarop het dienstverband eindigt, stopt ook de pensioenopbouw in de basispensioenregeling. Uiteraard blijft uw opgebouwde pensioen staan. Daarmee houdt u recht op het ouderdomspensioen, de AOW-hiaatcompensatie en het eventuele overbruggingspensioen dat u hebt opgebouwd. 

In de netto pensioenregeling stopt de premie-inleg. Uw netto pensioenkapitaal blijven we beleggen.

In de basispensioenregeling:

Als u direct met pensioen gaat

 • Kunt u kiezen voor het ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen.
 • Blijft het tijdelijke nabestaandenoverbruggingspensioen voor de partner (Anw-hiaatpensioen + premiecompensatie) verzekerd.

Als u later met pensioen gaat

In de basispensioenregeling:

 • Blijft het opgebouwde wezenpensioen staan.
 • Blijft het in het verleden (tot 1-1-2015) opgebouwde nabestaandenpensioen staan.
 • Stopt de risicoverzekering voor het levenslange nabestaandenpensioen. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U krijgt daarover een brief van ons.
 • Stopt de risicoverzekering van het tijdelijke nabestaanden-overbruggingspensioen.

In de netto pensioenregeling:

Als u direct met pensioen gaat

 • Kunt u uw opgebouwde kapitaal gebruiken voor de aankoop van variabel nabestaandenpensioen (in combinatie met variabel ouderdomspensioen) bij het pensioenfonds. Het wezenpensioen is dan standaard verzekerd. U krijgt daarover een brief van ons.

  óf
 • Kunt u uw opgebouwde kapitaal gebruiken voor de aankoop van netto nabestaanden- en wezenpensioen bij een verzekeraar.

Als u later met pensioen gaat

 • Stopt de risicoverzekering voor het levenslange nabestaanden- en wezenpensioen.
 • Kunt u een deel van het opgebouwde kapitaal gebruiken voor de aankoop van netto nabestaanden- en wezenpensioen bij een verzekeraar.
 • Wordt bij onverhoopt overlijden vóór de pensioendatum het resterende kapitaal zoveel mogelijk bij het pensioenfonds aangewend voor een nabestaandenpensioen voor uw partner.

Jaarlijks wordt het Uniform Pensioenoverzicht met daarop uw opgebouwde pensioen klaargezet in Mijn documenten.

Voor nieuws van het pensioenfonds kunt u zich bij Mijn gegevens > Communicatievoorkeuren opgeven voor de NWSalert van het pensioenfonds om zo op de hoogte te blijven van uw pensioen.

In principe wordt het opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd aan de hand van de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt mogelijk niet altijd om de pensioenen te verhogen met de hiervoor beschikbare middelen (waaronder een toeslagendepot). Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. Het bestuur van het fonds beslist hier jaarlijks over.