Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen in de basispensioenregeling?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u gaat trouwen, een geregisteerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Als u gaat scheiden, geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt

Als u meer of minder gaat werken of bij non-activiteit

Als u verhuist naar het buitenland

Als u werkloos wordt

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen hebt

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.