Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden, geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt

Wat u moet regelen voor uw pensioen

Bij een scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap zijn er twee dingen die u moet regelen voor uw pensioen: de verdeling van uw pensioen en de hoogte van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner.

Bijzonder nabestaandenpensioen regelen voor uw ex-partner voor als u overlijdt

Bij scheiding eindigt het nabestaandenpensioen op risicobasis voor uw ex-partner. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner in de verhouding 100:70. Neem daarvoor contact met ons op.

Ook ongehuwd samenwonenden – mits het samenlevingsverband door KLM erkend is – hebben recht op het nabestaandenpensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Meld het einde van een samenlevingsverband aan KLM en neem contact met ons op.

Bij beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij het maken van afspraken over de verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen, hebt u 4 opties.

  1. U verdeelt het ouderdomspensioen niet. Dit legt u vast in het scheidingsconvenant.
  2. Elke partner krijgt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.
  3. U kiest voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen. Dit legt u vast in het scheidingsconvenant.
  4. U splitst het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt hierdoor een zelfstandig recht op ouderdomspensioen (dit heet conversie).

Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner het Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Veelgestelde vragen

Jazeker, u kunt een overzicht van de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw partner en een indicatie van het effect van ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen voor uw ex-partner aanvragen. Vul daarvoor het formulier verdeling bij scheiding: indicatie aanvragen in, dan maken wij een indicatieve opgave voor u.

Let op: deze ruilmogelijkheid bij scheiding geldt in de basispensioenregeling, niet in netto pensioenregeling. In de netto pensioenregeling betekent scheiding een verdeling van het opgebouwde kapitaal en het einde van de overlijdensrisicodekking voor de ex-partner. Bij overlijden van de deelnemer is er geen uitkering uit de netto pensioenregeling aan de ex-partner.

Als u niets regelt via het pensioenfonds moet u wanneer u met pensioen gaat, zelf het eventueel afgesproken deel overmaken aan uw ex-partner.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tenzij u daar andere afspraken over hebt gemaakt.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner als u overlijdt

Hebt u bij pensionering een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor nabestaandenpensioen? Uw ex-partner krijgt dan bijzonder nabestaandenpensioen als u overlijdt.