Pensioen 123 Laag 2

Als u meer of minder gaat werken of bij non-activiteit

Minder werken is minder pensioen opbouwen

Als u in deeltijd werkt bouwt u ook minder pensioen op. Werkt u bijvoorbeeld 80%? Dan bouwt u ook 80% pensioen op.

Deeltijdwerken en het effect op uw pensioen

Gaat u voor uw 42e deeltijd werken? Dan valt u in de reguliere regeling verminderde productie. U bouwt dan pensioen op over het percentage dat u blijft werken.

Werkt u op of na uw 42e in deeltijd? Dan valt u in de regeling verminderde productie waarbij u na de pensioenrichtleeftijd van 58 jaar kunt blijven werken. Uw pensioendatum schuift hierdoor op tot uiterlijk uw 62e. Ook in deze regeling bouwt u pensioen op over het percentage dat u werkt, maar u bouwt wel over een langere periode pensioen op.

Wilt u weten wat de consequentie van minder werken is voor uw pensioen? Log dan in op MijnKLMPensioen en klik op Mijn basis pensioen.

Aanvullend invaliditeitspensioen
Als u minder gaat werken, wordt ook het invaliditeitspensioen in de basispensioenregeling lager. Dit komt doordat het wordt vermenigvuldigd met uw tewerkstellingspercentage op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen. De aanvullende verzekering zorgt voor een invaliditeitspensioen dat hoort bij een voltijds dienstverband. Dit gaat standaard in op het moment dat u uw tewerkstellingspercentage verlaagt. Wilt u niet aan deze vrijwillige verzekering deelnemen? Dan kunt u zich hiervoor per brief bij ons afmelden.

Non-activiteit: tijdje niet werken?

Gaat u met non-activiteit en duurt deze periode maximaal drie maanden? Dan worden uw pensioenopbouw en risicoverzekeringen voortgezet tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer? Dan kunt u de pensioenopbouw verder voortzetten. U betaalt hiervoor dan een individuele premie, die afwijkt van de premie die KLM en u normaal betaalden. De maximale periode waarover de pensioenopbouw tijdens non-activiteit kan worden voortgezet bedraagt twaalf maanden. U kunt via het formulier Offerte non-activiteit aanvullen een aanvraag bij ons doen.

Tijdens non-activiteit wordt de dekking van het nabestaandenpensioen voortgezet, ook als u niet kiest voor voortzetting van uw pensioenopbouw over een periode van non-activiteit die langer is dan drie maanden.

 

Veelgestelde vragen

Tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschaps-, aanvullend geboorte- of langdurig zorgverlof wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen ongewijzigd voortgezet tegen betaling van de normale deelnemersbijdrage, tenzij u geen voortzetting wenst. In dat geval vindt geen opbouw plaats en is geen deelnemersbijdrage verschuldigd.

Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s blijven gedekt.

Meer weten?