Interview

Een goed pensioen in een leefbare wereld

12 juli 2023

Aan een goed pensioen heb je alleen iets als je ervan kunt genieten in een leefbare wereld. Daarom wil het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord beleggen. Bestuurslid Vincent Vink en Muhittin Elvan, adviseur balans- en vermogensbeheer bij het pensioenfonds, lichten toe welke stappen het fonds heeft gezet en nog wil zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Hoe verbindt het pensioenfonds een goed pensioen met een leefbare wereld?

Vincent: ‘Die verbinding leggen we om te beginnen in de missie, visie en strategie die we onlangs hebben aangescherpt. Daarin hebben we nu expliciet aangegeven dat we, bij het verzorgen van een complete pensioenvoorziening, oog hebben voor een leefbare wereld. Dan gaat het om het klimaat, maar ook om sociale aspecten als mensenrechten en om fatsoenlijk bestuur van overheden en ondernemingen. Als beheerder van een grote pot met geld voelen we die verantwoordelijkheid. Als vliegers komen we over de hele wereld en zien we dat het lang niet overal goed gaat.’

Gaan een leefbare wereld en een goed pensioen hand in hand?

Muhittin: ‘Ja, er is geen tegenstelling tussen rendement en duurzaamheid. Het gevoel van urgentie is veel sterker geworden, duurzaam wordt meer en meer de norm. De wet- en regelgeving heeft dat proces versterkt, bijvoorbeeld als het gaat om rapportages en transparantie. Er is sprake van een kanteling. Waar we vroeger allereerst keken naar het rendement en risico en daarna naar eventuele andere factoren, kijken we nu integraal naar ál onze doelstellingen, inclusief duurzaamheid. Vervolgens onderzoeken we welke beleggingen het meest interessant zijn.’ Wordt het ook makkelijker om verantwoord te beleggen?

Muhittin: ‘De toenemende aandacht zorgt ervoor dat de markt voor duurzaam beleggen in hoog tempo volwassen wordt. Er komen steeds bredere geldstromen beschikbaar voor duurzaam beleggen en daardoor ontwikkelen aanbieders ook steeds meer en betere beleggingsproducten. Vraag en aanbod vinden elkaar. De kwaliteit neemt ook toe, mede door wetgeving om greenwashing tegen te gaan en transparantie te bevorderen. Nadeel is wel dat we door die regeldichtheid veel moeten rapporteren. Dat kost tijd en dus geld.’

muh_vin

Hoe pak je het in de praktijk aan?

Vincent: ‘We doen al veel. We hebben een maatwerk-klimaatbenchmark waarmee we onze beleggingen op duurzaamheid toetsen en we hebben ons uitsluitingenbeleid voor landen aangescherpt. Ook gebruiken wij onze invloed als aandeelhouder om duurzaamheid te bevorderen bij de bedrijven waarin we beleggen. Dit doen wij door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door in gesprek te gaan met ondernemingen over duurzaamheidsthema’s die wij extra belangrijk vinden. Vergelijk het met verkiezingen: één stem verandert niets, maar de optelsom wel. We werken nu aan een integraal, samenhangend beleid. Daarin geven we aan waar we over een aantal jaar willen staan met onze beleggingen en ons beleggingsproces op het gebied van duurzaamheid. Ook geven we aan wat de route ernaartoe is. Dat beleid is naar verwachting in het najaar klaar.’

Muhittin: ‘Daarnaast willen we volgend jaar een artikel 8-classificatie hebben, op grond van de Europese duurzaamheids- verordening SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Deze classificatie houdt in dat het pensioenfonds duurzaamheidskenmerken promoot. Dat is niet vrijblijvend: als je zo’n fonds claimt te zijn, moeten je beleggingen dat ook weerspiegelen, je moet dat kunnen aantonen en erover rapporteren.’

Hoe neemt het bestuur de deelnemers mee in dit beleid?

Vincent: ‘We willen dicht bij onze deelnemers staan. Onlangs hebben we een deelnemersonderzoek over maatschappelijk verantwoord beleggen gehouden om de mening van deelnemers over duurzaamheid op te halen. Dat stelt ons in staat prioriteiten te bepalen en keuzes te maken die aansluiten op wat onze deelnemers belangrijk vinden. In juni hebben we ook een ESG-webinar gehouden waar we deelnemers hebben bijgepraat over wat we belangrijk vinden, wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen.’

Wat is er nog op komst rond duurzaam beleggen?

Vincent: ‘We willen naar meer focus. Er zijn bijvoorbeeld zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en we willen daarbinnen accenten aanleggen aan de hand van thema’s die bij ons passen. Verduurzaming van mobiliteit is dan - onder meer - een logisch thema. Zo blijven we stappen zetten om duurzaamheidaspecten een integraal onderdeel te laten zijn van onze beleggingen. Iets anders is dat we een begin willen maken met impactbeleggen. Daarbij beleg je in bedrijven of projecten die primair en aantoonbaar een positieve impact hebben en daarnaast een aantrekkelijk rendement bieden. Te denken valt aan duurzaamheidsinitiatieven in onze eigen sector, zoals Sustainable Aviation Fuel (SAF). Vervolgens is het wel de vraag of en hoe makkelijk je daarin op de juiste schaal kunt beleggen. En tot slot, geen misverstand: het primaire doel blijft altijd een goed pensioen in een leefbare wereld.’