Nieuws

Migratie Blue Sky Eagle Fund

17 februari 2023

Het Pensioenfonds laat de pensioenregelingen uitvoeren door Blue Sky Group. Naast de pensioenregelingen beheert Blue Sky Group ook een fonds voor eigen vermogensopbouw, het Blue Sky Eagle Fund. Het Blue Sky Eagle Fund staat los van het pensioenfonds. Wel zitten vertegenwoordigers van het pensioenfonds en de VNV in de Raad van toezicht van het Blue Sky Eagle Fund. 

In oktober vond als gevolg van de overname van Binckbank door Saxobank, de migratie van het Blue Sky Eagle fund naar het platform van Saxobank plaats. Helaas hebben zich hierbij verschillende problemen voorgedaan. Zo zijn bij de overgang enkele posities niet goed overgezet naar het nieuwe platform en wordt door het ontbreken van koersupdates de juiste waarde van de beleggingen niet getoond op het platform van Saxobank. De oorzaken hiervan zijn bekend bij het Blue Sky Eagle Fund en er wordt gewerkt aan een oplossing.

De RvT van het Blue Sky Eagle Fund ziet erop toe dat Blue Sky Group deze problemen adequaat behandelt en oplost. 

We vinden het belangrijk dat u goed inzicht hebt in uw pensioen, ook in het deel dat u niet via ons opbouwt. Daarom informeren wij u hierbij graag waar u updates vindt over de migratie naar Saxobank en tot wie u zich kunt wenden bij vragen. 

Voor updates hierover verwijzen wij u graag door naar de website van het Blue Sky Eagle fund, www.blueskyeaglefund.nl, waar regelmatig updates worden geplaatst over de (problemen rondom) de migratie. Daar vindt u ook informatie over de tweede stap in de migratie die nog in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvindt. 

Hebt u verdere vragen over het Blue Sky Eagle Fund en/of de migratie naar Saxobank? Stuur dan een e-mail naar  vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl onder vermelding van uw relatienummer.