Nieuws

Mijlpaal in maatschappelijk verantwoord beleggen

14 november 2022

Uw pensioenfonds werkt stapsgewijs aan de verduurzaming van de beleggingsportefeuille. In de juli 2022-editie van Focus informeerden wij u over de ontwikkeling van een zogenaamde maatwerk klimaatbenchmark. Op 30 september is de maatwerk klimaatbenchmark voor een deel van onze aandelenportefeuille realiteit geworden. Door deze aanpassing dragen wij bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan onze beleggingsportefeuille. Een mijlpaal voor ons als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen.

Om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen, beleggen wij uw premie. We beleggen in aandelen, obligaties en in vastgoed. Onze beleggingen in aandelen zijn investeringen in bedrijven die in meer of mindere mate ook bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Door klimaatfactoren mee te nemen in onze beleggingen willen we onze klimaatambities waarmaken. Bijvoorbeeld, de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan onze aandelenportefeuille verminderen. Dat doen we onder andere door deze bedrijven te vragen met een strategie te komen voor het terugdringen van de uitstoot. Maar nu dus ook door te werken met een klimaatbenchmark.

Een (klimaat)benchmark, wat is dat?

Een benchmark, of index is een mandje van beleggingen zoals aandelen en obligaties. Een grote en bekende index is bijvoorbeeld de AEX. Onze uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group heeft mede voor ons pensioenfonds een benchmark op maat samengesteld. Deze is grotendeels gebaseerd op de richtlijnen van de EU Climate Transition Benchmark.

In deze maatwerk klimaatbenchmark sluiten we beleggingen in vervuilende sectoren niet helemaal uit, maar investeren we daar relatief minder in. En tegelijkertijd investeren we juist relatief meer in bedrijven met een lagere CO2-uitstoot en bedrijven die meegaan in de energietransitie. Op die manier hoeven we onze beleggingen niet heel anders in te richten, houden we vast aan ons beleggingsbeleid en kunnen we toch de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze portefeuille terugdringen.

Concreet betekent de implementatie van de klimaatbenchmark dat we op korte termijn de CO2-uitstoot gerelateerd aan een deel van onze aandelenportefeuille in één keer fors verlagen (50%) en daarna jaarlijks met 7%. Dit betekent dat onze grootste aandelenbeleggingsportefeuille nog voor het einde van dit jaar een stuk minder vervuilend is.

Gaat dit niet ten koste van rendement?

Leidend in ons beleggingsbeleid blijft het realiseren van de lange termijn doelstellingen van ons fonds: voldoende rendement behalen om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij geloven dat werken met een klimaatbenchmark bijdraagt aan het behalen van de lange-termijn doelstelling zonder dat het ten koste gaat van het rendement. 

Transparant over duurzaamheid

De Europese Verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die in maart 2021 in werking is getreden, ziet er op toe dat wij als pensioenfonds transparant zijn over de mate waarin wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Ons pensioenproduct classificeren wij als een artikel 6 product. Klik door om te lezen wat dit inhoudt.