Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Pensioen op uw salarisstrook

12-02-2021

Op uw salarisstrook staan een aantal pensioen gerelateerde onderdelen. Hier ziet u aangegeven welke onderdelen dat zijn met een beschrijving van de onderdelen. Onderaan ziet u een tabel voor de berekening van de onderdelen 1085, 2590 en 2591.

Pensioengerelateerde onderdelen

1085 WG bijdrage levensloop: werkgeversbijdrage levensloop, een bruto bedrag dat bedoeld is voor fiscaal vriendelijk sparen voor onbetaald verlof (levensloopregeling).

2590 Pensioenpremietoelage 1: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de verlaging van het opbouwpercentage in de basispensioenregeling.

2591 Pensioenpremietoelage 2: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de begrenzing van het pensioengevend loon in de basispensioenregeling.

2592 Premie pensioentoelage: 11% van het salaris. Bijdrage van KLM voor de door de werknemer af te dragen pensioenpremie voor de basispensioenregeling.

2550 WN pensioenpremie: werknemer pensioenpremie. Dit is de maandelijkse deelnemersbijdrage die u betaalt voor deelname aan de basispensioenregeling. 14% van het salaris (basispensioenregeling)

2600 Inhouding netto pensioen: inhouding voor de netto pensioenregeling: premie-inleg + risico-premie nabestaandenpensioen + kosten deelname netto pensioenregeling.

Bijdrage WGA: bijdrage van werknemer aan de premie voor de wettelijke regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (niet pensioengerelateerd).

Berekenen pensioentoelagen

Met de percentages uit deze tabel kunt u de volgende onderdelen van uw salarisstrook berekenen:

2590 Pensioenpremietoelage 1 (staffel 1): percentage van het salaris.

2591 Pensioenpremietoelage 2 (staffel 2): 1/12e van het percentage van: 12 x salaris + vakantiegeld (8%) + eindejaarsuitkering (8,33%) + levensloopbijdrage + pensioenpremietoelage 1+ premie pensioentoelage minus € 112.189,-.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage