Nieuws

Pensioen op uw salarisstrook

12 februari 2021

Op uw salarisstrook staan een aantal pensioen gerelateerde onderdelen. Hier ziet u aangegeven welke onderdelen dat zijn met een beschrijving van de onderdelen. Onderaan ziet u een tabel voor de berekening van de onderdelen 1085, 2590 en 2591.

Pensioengerelateerde onderdelen

1085 WG bijdrage levensloop: werkgeversbijdrage levensloop, een bruto bedrag dat bedoeld is voor fiscaal vriendelijk sparen voor onbetaald verlof (levensloopregeling).

2590 Pensioenpremietoelage 1: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de verlaging van het opbouwpercentage in de basispensioenregeling.

2591 Pensioenpremietoelage 2: ook wel premievrijval of staffel genoemd, een bruto bedrag dat u ontvangt in verband met de begrenzing van het pensioengevend loon in de basispensioenregeling.

2592 Premie pensioentoelage: 11% van het salaris. Bijdrage van KLM voor de door de werknemer af te dragen pensioenpremie voor de basispensioenregeling.

2550 WN pensioenpremie: werknemer pensioenpremie. Dit is de maandelijkse deelnemersbijdrage die u betaalt voor deelname aan de basispensioenregeling. 14% van het salaris (basispensioenregeling)

2600 Inhouding netto pensioen: inhouding voor de netto pensioenregeling: premie-inleg + risico-premie nabestaandenpensioen + kosten deelname netto pensioenregeling.

Bijdrage WGA: bijdrage van werknemer aan de premie voor de wettelijke regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (niet pensioengerelateerd).

Berekenen pensioentoelagen

Met de percentages uit deze tabel kunt u de volgende onderdelen van uw salarisstrook berekenen:

2590 Pensioenpremietoelage 1 (staffel 1): percentage van het salaris.

2591 Pensioenpremietoelage 2 (staffel 2): 1/12e van het percentage van: 12 x salaris + vakantiegeld (8%) + eindejaarsuitkering (8,33%) + levensloopbijdrage + pensioenpremietoelage 1+ premie pensioentoelage minus € 112.189,-.