Betrokken aandeelhouder

Wij willen invloed uitoefenen op de bedrijven waarin wij investeren

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het fonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties. 

Samenwerkingsverbanden

Wij nemen deel aan de volgende twee samenwerkingsverbanden:

  • UNPRI: United Nations Principles for Responsible Investment
  • IMVB-convenant: Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid). 

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen via onze stemrapportages.

Volg onze betrokkenheidsactiviteiten

In 2020 is ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid vernieuwd. Daarin is vastgelegd hoe we bij het selecteren en monitoren van beleggingen rekening kunnen houden met milieu (environmental), sociale (social) en governance-overwegingen. Ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid vindt u onder onze fondsdocumenten. 

Ons verantwoord beleggenbeleid