Engagement: het gesprek aangaan

We beleggen wereldwijd in 3.500 bedrijven, dan hebben we ook echt invloed

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij gaan het gesprek aan met bedrijven die zich niet aan bepaalde normen, zoals de UN Global Compact houden (reactief engagement). Dit doen ook wij op basis van diverse duurzaamheidsthema’s (proactief engagement). We hechten extra belang aan de volgende thema’s:

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

Het voeren van de gesprekken is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Bekijk hier ons engagementbeleid en engagementplan voor de komende jaren. 

Rapporteren over onze gesprekken

Het voeren van de gesprekken is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Via onze engagementrapportages leest u over deze gesprekken. 

Veelgestelde vragen

Wij hechten belang aan environmental, social en governancefactoren (ESG) en nemen dit mee in het beleggingsbeleid.

Daarbij vinden we de volgende doelen belangrijk:

 • Het behalen van de langetermijndoelstelling van het pensioenfonds waarbij rendement belangrijk is maar niet het enige criterium hoeft te zijn.
 • Wij realiseren van langetermijnwaardecreatie van ondernemingen. Dit sluit goed aan bij het langetermijn karakter van de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie en de geloofwaardigheid van ons fonds. 
 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI

Tot en met eind 2022 namen we ook deel aan de IMVB-convenant. Het vervolg op het convenant is een platform voor maatschappelijke dialoog tussen pensioenfondsen voor advies, kennisuitwisseling en samenwerking.

Lees hier meer over de UNPRI & IMVB.