Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij?

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen. 

Ons stembeleid

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. In samenwerking met Blue Sky Group heben wij ons eigen stembeleid ontwikkeld als onderdeel van ons ESG-beleid. Bekijk hier onze stemrichtlijnen.

Bekijk in ons stemdashboard ons stemgedrag. Bekijk in de kwartaalrapportages (.pdf) hieronder hoe wij gestemd hebben. 

Stemdashboard