Pensioen 123 Laag 2

Middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u over uw salaris tot maximaal € 112.189,- (in 2021 bij een dienstverband van 100%) minus de franchise pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u deze pensioenuitkering elke maand, zolang u leeft. 

U bouwt pensioen op over uw salaris tot € 112.189,- 

U bouwt 1,08% aan ouderdomspensioen op over uw salaris tot € 112.189,- minus de franchise. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Naast de eventuele bovengrens van € 112.189,- (2021) houdt uw pensioenuitvoerder al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Dit deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. 

Over uw salaris boven € 112.189,- mag u fiscaal gezien sinds 2015 geen basispensioen opbouwen. Deze grens geldt bij een fulltime dienstverband en wordt naar rato doorberekend bij deeltijd dienstverbanden. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.

  Pensioenopbouw de afgelopen jaren

  Sinds 2015 is de pensioenopbouw versoberd door wetswijzigingen en daarmee werd de fiscaal gefaciliteerde opbouw van ouderdomspensioen lager. De arbeidsvoorwaardelijke partijen en het pensioenfonds hebben sindsdien maatregelen getroffen voor vliegers om een goed pensioen te kunnen blijven opbouwen. Voor het overzicht hebben we de belangrijkste veranderingen sinds 2015 voor u op een rijtje gezet.

  Veelgestelde vragen over pensioen opbouwen

  • Sinds 2015 mag u fiscaal gezien geen basispensioen opbouwen over uw salaris boven € 112.189,- (2021). Deze grens geldt bij een fulltime dienstverband en wordt naar rato doorberekend naar deeltijd dienstverbanden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.

  • Sinds 2015 is de pensioenopbouw versoberd door wetswijzigingen en daarmee werd de fiscaal gefaciliteerde opbouw van ouderdomspensioen lager. De arbeidsvoorwaardelijke partijen en het pensioenfonds hebben sindsdien maatregelen getroffen voor vliegers om een goed pensioen te kunnen blijven opbouwen met de netto pensioenregeling.

  Man met laptop