Pensioen 123 Laag 2

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Uw partner ontvangt pensioen als u overlijdt

Zolang u bij KLM werkt en daardoor deelneemt aan het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM, is uw partner voor een nabestaandenpensioen verzekerd. Als u overlijdt, betalen wij dit nabestaandenpensioen aan uw partner zolang uw partner leeft.

De verzekering stopt als u uit dienst gaat, uw relatie eindigt of als u met pensioen gaat

Het nabestaandenpensioen voor uw partner is op risicobasis verzekerd. Deze verzekering stopt als u uit dienst gaat, uw relatie eindigt (voor uw ex-partner) of als u met pensioen gaat. Er is dan geen nabestaandenpensioen voor uw (ex)partner als u overlijdt.

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

  • Bij uit dienst en einde relatie kunt u regelen dat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt. Neem hiervoor contact met ons op.
  • Bij pensionering kunt u een verdeling kiezen, kijk hiervoor bij Mijn basispensioen > Overzicht van uw keuzemogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Uw partner komt in aanmerking voor nabestaandenpensioen als u:

  • Getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Denk er wel aan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook bij HR KLM te melden. Zo kan uw partner eventueel ook in aanmerking komen voor IPB en collectieve verzekeringen.
  • Een door KLM erkend samenlevingsverband hebt. Meld uw nieuwe partner aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds.

Het nabestaandenpensioen dat u tot 1 januari 2015 had opgebouwd is in 2016 collectief omgezet in extra ouderdomspensioen. Hebt u toen bezwaar gemaakt tegen deze omzetting? Dan is het opgebouwde nabestaandenpensioen blijven staan.

Uw partner krijgt een nabestaandenoverbruggingspensioen (tot zijn/haar AOW-leeftijd) als u komt te overlijden voordat uw partner AOW ontvangt. Was u voor 1 januari 2006 in dienst van KLM? Dan hebt u tot 1 januari 2006 ook tijdelijk nabestaandenpensioen opgebouwd.

De Basisregistratie Personen (BRP) geeft een overlijden automatisch door aan ons. Uw partner of kinderen hoeven hier geen actie voor te ondernemen. Binnen twee weken na de melding van het BRP ontvangt uw nabestaande informatie van het pensioenfonds over de uitkering.

Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband, gaat een medewerker van het pensioenfonds bij uw nabestaanden langs om de persoonlijke pensioensituatie te bespreken. Ook uw leidinggevende is bij dit gesprek aanwezig.

Woont u in het buitenland?

Dan moeten uw nabestaanden het overlijden zelf bij het pensioenfonds melden met een kopie van de akte van overlijden. Binnen twee weken na ontvangst van die kopie-akte ontvangt uw nabestaande bericht en formulieren van het pensioenfonds over de uitkering.