Pensioen 123 Laag 2

Vervroegen/uitstellen

Pensioen vervroegen of uitstellen

In de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is de pensioenleeftijd 58 jaar. Eerder met pensioen kan vanaf uw 50e. Uw pensioenleeftijd schuift op als u op of na uw 42e bij KLM in deeltijd bent gaan werken.

Hier moet u aan denken bij het bepalen van uw pensioendatum

 • Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met HR KLM. Zij geven dat weer door aan het pensioenfonds.
 • Uitstellen kan tot uiterlijk de eerste dag van de maand dat u de AOW-leeftijd bereikt.
 • De keuze is eenmalig. Als u uw pensioendatum eenmaal gekozen hebt dan is die definitief. In MijnKLMPensioen kunt u zien wat het effect op uw pensioen is als u eerder met pensioen gaat. 
 • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Veelgestelde vragen

 • De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, vanaf uw 50e. Uw pensioendatum uitstellen kan ook. Als u op of na uw 42e in deeltijd bent gaan werken kunt u uw pensioenleeftijd van 58 uitstellen tot maximaal 62. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 • Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement. Daar heten dit de fondsfactoren. Ze staan in bijlage 11 tot en met 15.

 • Het werken of bijverdienen na pensionering kan fiscale gevolgen hebben en hangt af van de ingangsdatum van uw pensioen. De Belastingdienst stelt bij vervroegde pensionering voorwaarden aan het eventueel bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf.

  De standaard pensioenleeftijd is 58 jaar. Gaat u op of na 58-jarige leeftijd met pensioen dan kunt u ergens anders inkomen verwerven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.

  Gaat u eerder dan op 58-jarige leeftijd met pensioen, dan is bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf niet toegestaan. Het pensioenfonds is verplicht in dat geval een schriftelijke verklaring te vragen waarin u verklaart dat het arbeidzame leven bij de ingangsdatum van het pensioen wordt beëindigd en u niet de intentie hebt om weer betaalde werkzaamheden te gaan verrichten.

  Als u naast uw huidige dienstverband bij KLM nog een tweede bron van inkomsten hebt vanuit een andere baan of (eigen) onderneming, dan kan u het KLM pensioen wel vervroegd laten ingaan en tegelijkertijd uw tweede bron van inkomsten aanhouden. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat u het pensioen ontvangt voor het gedeelte dat u minder werkt, en dat u er niet extra bij kunt gaan werken.

  Zorg dat u dit goed van tevoren uitzoekt en neem als u meer wilt weten over de fiscale gevolgen van bijverdienen of doorwerken na pensionering contact op met de Belastingdienst.