Pensioen 123 Laag 2

Waardeoverdracht

waardeoverdracht

Waardeoverdracht: uw pensioen meenemen

Bent u op of na 1 januari 2015 in dienst getreden bij KLM? Dan kunt u het pensioen dat u bij uw vorige werkgever(s) hebt opgebouwd meenemen naar de basispensioenregeling van KLM. Dat heet waardeoverdracht. De checklist helpt u bij de keuze voor wel of geen waardeoverdracht.

Checklist keuze wel of geen waardeoverdracht

 

Wel waardeoverdracht U hebt al uw pensioen bij één pensioenfonds.
Geen waardeoverdracht

 

Uw opgebouwde pensioen blijft bij uw pensioenfonds staan.

U krijgt het deel van uw pensioen van dat pensioenfonds bij pensionering.

Veelgestelde vragen

  • Aanvragen van waardeoverdracht kunt u via het waardeoverdrachtformulier. Wij nemen na ontvangst contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaan na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd. U ontvangt een schriftelijke offerte voor waardeoverdracht. Daarna bepaalt u of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug. Wij handelen de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.

    Let op: pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% is.

  • U kunt uw netto pensioen alleen meenemen als de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever ook een netto regeling uitvoert. Wilt of kunt u uw netto pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoerings- en beleggingskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.