Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in de netto pensioenregeling niet?

Geen nabestaandenpensioen als u uit dienst gaat of niet meer deelneemt

Na stoppen met deelname, einde relatie of pensionering krijgen uw (ex-) partner en kinderen geen nabestaandenpensioen of wezenpensioen uit de netto pensioenregeling. Hierop bestaan de volgende  uitzonderingen:

  • Na stoppen met deelname en bij pensionering blijven het nabestaanden- of wezenpensioen verzekerd indien u besluit deze aan te kopen.
  • Bij overlijden voor pensionering is het resterende kapitaal beschikbaar voor een uitkering aan uw partner.
  • Bij einde relatie en de keuze variabel beleggingspensioen blijft het wezenpensioen standaard verzekerd.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. Invaliditeitspensioen is volledig onderdeel van de basispensioenregeling.