Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in de netto pensioenregeling?

Netto ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen en hebt u kapitaal opgebouwd in de netto pensioenregeling? Op uw pensioendatum koopt u met dit kapitaal:

1. netto variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds, of

2. netto pensioen met een vaste uitkering bij een verzekeraar.

Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner levenslang netto nabestaandenpensioen en krijgen uw kinderen (tot een vastgelegde leeftijd) netto wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij KLM werkt en deelneemt aan de netto pensioenregeling.

Bij arbeidsongeschiktheid netto pensioenopbouw op basis van IP toelage

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw netto pensioenopbouw door op basis van inleg uit de toelage op het bruto invaliditeitspensioen. Deze toelage is bedoeld voor de opbouw van uw netto pensioen.

Netto pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze netto pensioenregeling u biedt? Kijk in het netto pensioenreglement.