Financiële positie

dekkingsgraad

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind februari is 109,1%. De actuele dekkingsgraad is 119,8%. Aandelenmarkten hebben een voorspoedige start gemaakt in het nieuwe jaar. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad geen effect op uw opgebouwde pensioen en pensioenuitkering. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelstelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.