Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 23,4% meer zijn dan onze verplichtingen. Om naar verwachting voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 119,9% net onder het vereiste niveau, waardoor sprake is van een reservetekort. Het pensioenfonds  heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Onze indexatiemeter staat momenteel op geel. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van december besloten dat in 2020 alle opgebouwde en ingegane pensioenen en de aanvullende verzekeringen volledig geïndexeerd worden.

lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

veelstelde vragen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage