Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Vervroegen/uitstellen

Print deze pagina

Pensioen vervroegen of uitstellen

In de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is de pensioenleeftijd 58 jaar. Eerder met pensioen kan vanaf uw 50e. Uw pensioenleeftijd schuift op als u op of na uw 42e bij KLM in deeltijd bent gaan werken.

Bespreek de gewenste ingangsdatum met uw werkgever

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met HR KLM. Zij geven dat weer door aan het pensioenfonds.

Voor het berekenen van pensioenkeuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Bekiijk in Mijn basispensioen welke pensioendatum voor u interessant is.

Pensioen later in laten gaan

U kunt uw pensioen ook later in laten gaan nadat u gestopt bent met werken bij KLM. Bijvoorbeeld omdat u ergens anders bent gaan werken. Uitstellen kan tot uiterlijk de eerste dag van de maand dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Veelgestelde vragen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, vanaf uw 50e. Uw pensioendatum uitstellen kan ook. Als u op of na uw 42e in deeltijd bent gaan werken kunt u uw pensioenleeftijd van 58 uitstellen tot maximaal 62. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren*. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Jaarlijks per 1 januari wijzigen deze omrekenfactoren.

Kijk in Mijn basispensioen naar uw pensioenuitkering
In Mijn basispensioen ziet u het effect van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor of op 1 januari kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de oude omrekenfactoren. Kiest u uw pensioendatum na 1 januari dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal uw pensioendatum en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

* In het pensioenreglement heten dit de fondsfactoren. Ze staan in bijlage 11 tot en met 13.

Het werken of bijverdienen na pensionering kan fiscale gevolgen hebben en hangt af van de ingangsdatum van uw pensioen. De Belastingdienst stelt bij vervroegde pensionering voorwaarden aan het eventueel bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf.

De standaard pensioenleeftijd is 58 jaar. Gaat u op of na 58-jarige leeftijd met pensioen dan kunt u ergens anders inkomen verwerven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.

Gaat u eerder dan op 58-jarige leeftijd met pensioen, dan is bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf niet toegestaan. Het pensioenfonds is verplicht in dat geval een schriftelijke verklaring te vragen waarin u verklaart dat het arbeidzame leven bij de ingangsdatum van het pensioen wordt beëindigd en u niet de intentie hebt om weer betaalde werkzaamheden te gaan verrichten.

Als u naast uw huidige dienstverband bij KLM nog een tweede bron van inkomsten hebt vanuit een andere baan of (eigen) onderneming, dan kan u het KLM pensioen wel vervroegd laten ingaan en tegelijkertijd uw tweede bron van inkomsten aanhouden. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat u het pensioen ontvangt voor het gedeelte dat u minder werkt, en dat u er niet extra bij kunt gaan werken.

Zorg dat u dit goed van tevoren uitzoekt en neem als u meer wilt weten over de fiscale gevolgen van bijverdienen of doorwerken na pensionering contact op met de Belastingdienst.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage